Właściciele akcji dostaną 34 eurocentów na papier. Szef przewoźnika Michael O"Leary, wzbogaci się o ok. 20 mln euro.

Ryanair zadebiutował w 1997 r. Planowana na październik wypłata dywidendy ma być pierwszą od czasu upublicznienia papierów. Jest możliwe, dzięki temu że przewoźnik zamknął ostatni rok obrotowy (zakończony 31 marca) zyskiem w wysokości 305,3 mln euro. Rok wcześniej stracił 169,2 mln euro.

Niewykluczone, że do 2013 roku zostanie udziałowcom wypłacona kolejna dywidenda w wysokości 500 mln euro.