W pierwszej piątce krajów, z których gościmy najwięcej przyjezdnych, są też: W. Brytania, Rosja i Węgry. Ogółem Polskę odwiedzali turyści z ponad 40 państw.