Państwa Unii przedstawiły swoje propozycje dotyczące zmiany w sieci. Jej kształt zatwierdza Bruksela. Za około 9 miesięcy mamy poznać wyniki prac urzędników, wówczas rozpoczną się konsultacje indywidualne. — Na konferencji wyraziliśmy stanowisko, że stan Transeuropejskiej Sieci Transportowej powinien być ujednolicony — mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu infrastruktury. To zaś oznacza konieczność zwiększenia wydatków na te drogi, które są w gorszym stanie.

Polska ubiega się o rozbudowę sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej). Obecnie obejmuje on 4,8 tys. km dróg, 5,2 tys. km torów, osiem lotnisk i cztery porty morskie. Resort infrastruktury chce ją rozszerzyć o kolejne 2,5 tys. km dróg, 1,8 tys. km torów kolejowych w tym m.in. projektowaną linię kolejową dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia z wyjściem na Berlin i Pragę. Na liście TEN-T mają przybyć również dwa lotniska (w Łodzi i w Bydgoszczy) oraz o port morski w Policach.

Budżet programu TEN-T na lata 2007 — 2013 wynosi 7,16 mld euro. W zeszłym roku Polska otrzymała z funduszu 16,74 mln euro na realizację 4 projektów wartych w sumie 33,48 mln euro. Wsparcie dostało warszawskie lotnisko (1,3 mln euro), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji studialnej dwóch śląskich odcinków dróg ekspresowych (6,62 mln euro) i PKP Polskie Linie Kolejowe na Centralną Magistralę Kolejową (8,82 mln euro).

W 2008 r. zgłosiliśmy siedem projektów o wartości 12,3 mln Euro. Dodatkowo poparliśmy wraz z Szwecją i Holandią 3 projekty dotyczące autostrad morskich, które będą realizowane przez firmy portami morskimi. Mowa o autostradach morskich Gdańsk – Rotterdam, Świnoujście – Ystad i Gdynia – Karlskrona. W 2007 roku Polska z tego funduszu uzyskała wsparcie w wysokości ponad 9 mln euro.