To jedno z działań związanych z zapowiadaną budową dużej grupy energetycznej na skalę regionu.

- Naszym strategicznym obszarem działania jest szeroko rozumiana energetyka. Jesteśmy w trakcie budowy największej polskiej, prywatnej, grupy energetycznej zaangażowanej w tej części Europy. Proces jej rozwoju znacznie mógłby przyśpieszyć zakup Energi, firmy z dużym potencjałem. Wspólnie z Goldman Sachs i funduszami złożyliśmy ofertę. Kulczyk Holding będzie w konsorcjum odgrywał rolę partnera branżowego - mówi Dariusz Mioduski, Prezes Zarządu Kulczyk Investments.

Wykonano już sporą część przygotowań, trwają prace projektowe, które pozwolą na uzyskanie wymaganych pozwoleń, a następnie rozpoczęcie budowy elektrowni w Pelplinie. Pierwszych blok ma zostać uruchomiony po ok. 4-5 latach od rozpoczęcia budowy (możliwe, że nastąpi to w 2016-2017 roku). Obecnie trwają prace nad analizami środowiskowymi, technologicznymi, infrastrukturą pomocniczą i melioracjami.

W przypadku takich projektów konieczne jest uzyskanie od PSE Operator (czyli operatora krajowego systemu elektroenergetycznego), warunków przyłączenia elektrowni do sieci najwyższych napięć. PSE Operator wydało warunki przyłączeniowe na moc do 2000 MW, co oznacza, że w grę wchodzi budowa dużej elektrowni.

Elektrownia Północ opracowała projekt wyprowadzenia mocy z elektrowni do Krajowego Systemu Energetycznego oraz koncepcję programowo-przestrzenną elektrowni, która pozwala na prowadzenie dalszych prac projektowych, przygotowujących do złożenia wniosku o uzyskanie pozwoleń na budowę. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku trafił raport o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestor uzyskał również akceptację wszystkich właściwych zarządców, w tym GDDKiA, koncepcji połączenia elektrowni z infrastrukturą drogową. Również projekty budowy układu torowego do obsługi elektrowni i połączenia ich bocznicą kolejową z istniejąca infrastrukturą kolejową czy też odprowadzenia ścieków bytowych z elektrowni zostały zatwierdzone odpowiednio przez PKP i lokalną spółkę komunalną Pelkom. Obecnie trwają konsultacje społeczne.