Pożyczka w wysokości 40 mln zł trafi głównie na bieżącą działalność w zakresie publicznej opieki zdrowotnej i spłatę zobowiązań wobec dostawców. Pomoc została udzielona pod warunkiem opracowania i wdrożenia przez szpital planu naprawczego.

UCK ma szansę na kolejne wsparcie od ARP, tym razem na realizację działań restrukturyzacyjnych.