- Umowa datowana jest na dzień 4 lipca 2012 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla o wartości 47,6 mln zł. Sprzedaż węgla warunkowana jest objęciem przez Famur do dnia 9 lipca 2012 r. obligacji wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy. W przypadku nie objęcia przez Famur obligacji umowa ulega rozwiązaniu - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową odbiór węgla przez Dalkia Polska nastąpić ma do dnia 28 grudnia 2012 r., podano także.

Famur miał 52,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 321,52 mln zł wobec 200,60 mln zł rok wcześniej.