W rozmowie z Financial Times prezes Wirth powiedział, że polskie firmy mają tylko 5 lat na wymyślenie i wprowadzenie w życie nowatorskich rozwiązań i technologii, dzięki którym będą w stanie konkurować ze światowymi koncernami.

- Dziś, dzięki wsparciu pieniędzy z UE, mamy pięć lat na wymyślenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie produktów. Nie zdajemy sobie sprawy, że ta szansa przepadnie nam po 2020 roku - ostrzega prezes KGHM.

"Financial Times" przypomina, że polska gospodarka w ciągu ostatnich 10 lat zanotowała najwyższy wzrost spośród wszystkich państw UE, unikając tym samym recesji gospodarczej po kryzysie finansowym. Gazeta zwraca jednak uwagę, że polskie koncerny państwowe oraz prywatne ociągają się z inwestycjami w rozwój i badania.

Według wskaźników zaledwie 0,9 proc. naszego PKB jest przeznaczane na badania i rozwój - to najmniej spośród wszystkich większych gospodarek UE. To też dużo poniżej 2-proc. średniej unijnej. Dwie trzecie tej niewielkiej sumy pochodzi z zasobów firm państwowych  a mniej niż jedna trzecia z firm będących własnością prywatną.

Jak podkreśla prezes Herbert Wirth taka sytuacja może doprowadzić do tego, że polskie firmy i polska gospodarka za kilka lat nie będą w stanie konkurować z bardziej zaawansowanymi technologicznie gospodarkami, np. niemiecką czy amerykańską.

- Badania i rozwój powinny być priorytetem - uważa Herbert Wirth, dodając, że mogą nam w tym pomóc fundusze unijne, które jednak po 2020 roku znacznie się zmniejszą. Obecnie, jak przypomina "FT", Polska jest największym beneficjentem unijnego wsparcia z suma 14 mld euro rocznie.

Wzrost gospodarczy naszego kraju nie może dłużej opierać się na niskich kosztach produkcji i pracy - cytuje "FT" prezesa KGHM. Gazeta cytuje też analityków, którzy wskazują, że polski rynek się zmienia, tak jak zmieniają się koszty produkcji i pracy.

- Polska wyraźnie przechodzi do kategorii krajów o średnich dochodów - uważa Tilman Seibert z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dodając, że polskie firmy muszą teraz położyć większy nacisk na innowacyjność we wszystkich sektorach gospodarki. - Wciąż jeszcze robi się w tym zakresie za mało - podkreśla Seibert.