Materiał powstał we współpracy z Grupą MTP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło wyniki IV edycji konkursu „Produkt w obiegu". Najwyżej ocenione zostały rozwiązania Bin-e spółki Bine (I miejsce), Climate Garden opracowane przez Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska (II miejsce) oraz linia do wytwarzania płyt z RDF i innych odpadów zgłoszona przez Centrum Inżynierii Artur Kania (III miejsce). Wyróżnienia otrzymały opakowanie SoFruMiniPak® EcoView+ firmy SoFruPak Witold Gaj oraz opakowanie F-12/CL117 z gamy DISTRIPACK spółki Guillin Polska.

Bin-e to inteligentny kosz, który całkowicie wyręcza użytkownika w segregacji śmieci. Urządzenie automatycznie rozpoznaje, sortuje i kompresuje odpady. Climate Garden jest ogrodem, który wpływa na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków, a także promuje działania w zakresie wykorzystania wody deszczowej oraz odpadów biodegradowalnych. Z kolei na linii do wytwarzania płyt z RDF i innych odpadów surowcem mogą być odpady tekstylne, odpady z tworzyw sztucznych, włókno szklane, opakowania Tetra Pak, odpady drewnopochodne, guma, MDF, RDF/SRF oraz odpady wielomateriałowe. Produktem finalnym może być deska szalunkowa, deska tarasowa oraz kostka do palet.

Natomiast wyróżnione opakowanie SoFruMiniPak EcoView+ jest pierwszym na rynku europejskim ekologicznym opakowaniem zakrytym, w 100 proc. biodegradowalnym. Produkowane jest z tektury falistej połączonej z folią celulozową i przeznaczone na owoce jagodowe (truskawki, borówki, maliny) czy pomidorki cherry.

Konkurs „Produkt w obiegu" przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Celem tej prestiżowej rywalizacji jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktów do obiegu po zakończeniu użytkowania w ich pierwotnej formie, a zatem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Według zasad GOZ produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce, jak długo jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Domykanie obiegu staje się kluczowe w wielu sektorach przemysłu – począwszy od mody, a skończywszy na budownictwie. Fakt ten coraz szerzej dostrzegają polskie firmy, których produkty są zgodne z ideą GOZ. Warto podkreślić, że wdrażanie obiegu zamkniętego zwiększa także innowacyjność firm oraz podnosi ich konkurencyjność. Zrównoważona, przyjazna środowisku produkcja staje się bowiem dodatkowym atutem na rynku.

I właśnie konkurs „Produkt w obiegu" jest jednym z instrumentów, poprzez które Ministerstwo Klimatu i Środowiska pogłębia wiedzę o gospodarce w obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców i społeczeństwa, a także promuje wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. W tym duchu Ministerstwo Klimatu i Środowiska angażuje się w działania, promując ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest dobro człowieka i oszczędność zasobów naturalnych – akcentuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

GOZ uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu – od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. W gospodarce obiegu zamkniętego istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne.

– Bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów. Zagospodarowanie odpadów w przeważającej liczbie przypadków jest kosztem, a przecież już w fazie projektowania wyrobów można określić potrzebną do produkcji energię, oszacować emisję gazów cieplarnianych, konieczne do wykorzystania surowce, jak i możliwości ich efektywnego odzyskania z odpadów – wskazuje Katarzyna Błachowicz, reprezentująca Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

– Oczywiście przy projektowaniu nie można pominąć możliwości wprowadzenia w kolejnym cyklu życia wyrobu odzyskanego surowca. Zamykanie obiegu jest bowiem kluczowe do tego, by zminimalizować oddziaływanie na środowisko – podkreśla Katarzyna Błachowicz.

Organizatorem konkursu „Produkt w obiegu" jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista laureatów IV edycji konkursu „Produkt w obiegu" dostępna jest na stronie poleco.pl.