Powstała Polska Rada Przedsiębiorców. „Silna współpraca z rządem”

To krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem – mówił o powołaniu Polskiej Rady Przedsiębiorców Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawców RP. Na jej czele stanął Rafał Brzoska, założyciel Grupy InPost.

Publikacja: 30.01.2024 03:00

Inauguracja PRP. Na zdjęciu m.in. Rafał Brzoska, szef Rady, oraz Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawcó

Inauguracja PRP. Na zdjęciu m.in. Rafał Brzoska, szef Rady, oraz Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawców RP

Foto: mat. pras.

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) będzie ciałem doradczym jednej z największych w Polsce organizacji biznesowych, Pracodawców RP. W skład Rady weszli przedstawiciele największych prywatnych firm w Polsce. Przewodniczącym PRP został Rafał Brzoska, założyciel Grupy InPost. W poniedziałek w Warszawie odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowej rady.

Po co powołano Radę?

Inicjatorzy powołania PRP przekonywali, że powstała ona z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. – Polska Rada Przedsiębiorców ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej pozycji na arenie międzynarodowej – mówił przewodniczący Polskiej Rady Przedsiębiorców Rafał Brzoska.

Czytaj więcej

prof. Grzegorz W. Kołodko: Zawsze wierzyłem w społeczną gospodarkę rynkową

– Nasze działania skoncentrują się również na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku. Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej. Zależy nam, aby polskie firmy były rozpoznawane za granicą jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty, co przyczyni się zarówno do wzrostu ich wartości, jak i do promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego – dodawał.

Zapewnił, że jednocześnie Rada będzie dążyć do propagowania patriotyzmu gospodarczego i kreowania dochodów podatkowych w Polsce, co pozwoli wspierać inwestycje w naszym kraju. – Chcemy zaangażować się w tworzenie mechanizmów ułatwiających dialog między rządem a przedsiębiorstwami, a także efektywną wymianę zasobów, wiedzy i doświadczenia, aby w konsekwencji móc zagwarantować pracownikom lepsze warunki pracy. Zamierzamy promować partnerstwo sprzyjające innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz sprawnemu wykorzystaniu zasobów publicznych i prywatnych w celu wspólnego budowania silnej i zrównoważonej przyszłości dla Polski – mówił szef PRP.

Tłumaczył, że Rada chce jednocześnie wyeliminować naganne praktyki w środowisku biznesowym, wzmocnić szacunek dla własności prywatnej i generowanego w firmach prywatnych dochodu narodowego brutto. Jej inicjatywy skupią się także na rozwijaniu partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnictwie w różnorodnych inicjatywach międzynarodowych. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie gospodarczej siły Polski oraz budowanie trwałych relacji współpracy na arenie międzynarodowej.

– Stawiamy także na tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz odnoszenie sukcesów w nierównej walce na rynkach zagranicznych. Będziemy dążyć do wypracowania ram regulacyjnych, które umożliwią polskim firmom skuteczne konkurowanie na rynku, jednocześnie wspierając ich zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest zrównanie szans i stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego, które będzie korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich skali działania czy struktury kapitałowej – wyliczał dalej cele Rady przewodniczący Brzoska.

Czytaj więcej

Filantropia w amerykańskim stylu. Rafał Brzoska stworzył kuźnię kadr

Rafał Dutkiewicz, szef Pracodawców RP, przekonywał z kolei, że polski biznes dysponuje odpowiednim potencjałem, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

– Powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców to krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem. To niezwykle ważna inicjatywa mająca na celu umocnienie roli przedsiębiorców i pracodawców w kształtowaniu polityki gospodarczej. Wierzę, że Rada będzie skutecznym forum do wyrażania opinii, identyfikowania wyzwań oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców stanowi kolejne otwarcie na konstruktywny dialog między sektorem biznesowym a rządem. Współpraca ta jest kluczowa dla skutecznego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego kraju – tłumaczył prezes Dutkiewicz.

Polska Rada Przedsiębiorców chce pracować na rzecz odbudowania wizerunku polskiego przedsiębiorcy prywatnego, a także na rzecz odbudowania etosu pracy wśród ludzi młodych.

Główne cele PRP

Rada zaprezentowała w poniedziałek listę dziesięciu najważniejszych celów, które stawia przed sobą.

1. Transparentny dialog społeczny – zarówno z rządem, jak i społeczeństwem.

2. Przewidywalność i klarowność prawa. Rada będzie współtworzyć przepisy prawne, prowadzić eksperckie konsultacje oraz zgłaszać swoje postulaty do rozpatrzenia w ramach procedur legislacyjnych.

3. Sprawny i uczciwy system podatkowy. PRP będzie popierać zmiany dążące w tym kierunku. Jej zdaniem system podatkowy powinien być efektywnym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość, sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu.

4. Wsparcie dla polskich firm za granicą. PRP będzie wspomagać ekspansję i wzmacniać konkurencyjność polskich firm.

5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu. Tu Rada zobowiązała się do podjęcia próby budowania mostów pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.

6. Polska siła ekonomiczna w Europie. Rada będzie dążyć do wzmocnienia pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie.

7. Programy Smart Immigration. PRP będzie opracowywać programy, które mają na celu przyciągnięcie do Polski najwyższej klasy talentów z różnych zakątków świata.

8. Współpraca nauka–biznes. Rada będzie inicjować i wspierać projekty mające na celu błyskawiczne przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

9. Wyrównywanie szans dla polskich firm – stworzenie sprzyjających warunków dla krajowych przedsiębiorstw, zapewniając im równą szansę na rozwój w porównaniu z międzynarodowym kapitałem.

10. Zielona energia i elektromobilność. Na drodze do transformacji energetycznej kraju Rada będzie wspierać projekty oparte na zielonych źródłach energii oraz inicjatywy mające na celu rozwijanie elektromobilności.

Rząd i parlament obiecują dialog

– 15 października zeszłego roku zmieniła się całkowicie filozofia podejścia do przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce. Znów staliście się partnerami dla rządu. Wracamy do dialogu, do rozmów – mówił w czasie inauguracyjnego posiedzenia Polskiej Rady Przedsiębiorców Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii.

Zapewnił, że rząd będzie dbał o stabilność legislacyjną i naprawę procesu stanowienia prawa w Polsce. Zwrócił uwagę, że tylko w 2021 r. rząd i parlament, przede wszystkim głosami ówczesnej koalicji rządzącej, doprowadzili do uchwalenia 23 tys. stron nowych przepisów. – Ich twórcy zapewne sami do końca nie przeczytali tego, co uchwalili – mówił minister.

Zapowiedział, że w jego resorcie będzie działał zespół do spraw deregulacji, który będzie pracował w porozumieniu z przedsiębiorcami. Powstać ma także, w dialogu z przedsiębiorcami, strategia rozwoju polskiego eksportu.

Transparentny dialog z przedsiębiorcami obiecywał też Ryszard Petru, poseł Polski 2050 – Trzecia Droga, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Zapewnił, że prawo będzie przewidywalne, co oznacza, że skończy się praktyka chodzenia na skróty, czyli kierowania do Sejmu projektów rządowych jako projektów poselskich. Prawo będzie powstawać wolniej, ale będzie poddane rzetelnym konsultacjom.

Szef sejmowej Komisji Gospodarki mówił też o potrzebie naprawy systemu podatkowego i opanowania chaosu po Polskim Ładzie. – Nie wszystko da się zrobić szybko. Na razie będą różne korekty. Głęboka reforma systemu podatkowego wymaga czasu – mówił Ryszard Petru.

Michał Kobosko, także poseł Polski 2050 – TD, przewodniczący sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej, przekonywał natomiast, że potrzebne jest odkłamanie wizerunku przedsiębiorcy i pracodawcy.

– Przez ostatnie osiem lat budowany był obraz pracodawcy jako cwaniaka, złodzieja, którego trzeba budzić o szóstej rano. To krzywda wyrządzona wszystkim, nie tylko przedsiębiorcom. Kończymy z tym – mówił przewodniczący Kobosko. – I nie chodzi o to, żebyśmy wam się podlizywali, ale żebyśmy rozmawiali, współpracowali, wzajemnie się szanowali, z korzyścią dla polskiej gospodarki – tłumaczył.

Dialog z przedsiębiorcami i współpracę z Radą obiecał też Waldemar Pawlak, senator PSL TD, przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Biznes
Sieci 5G w Polsce zrównały zasięg
Biznes
System kaucyjny zbudują sprytni, a nie duzi, gracze
Biznes
Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia
Biznes
Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny
Biznes
Zwrot akcji w sprawie ratowania Poczty Polskiej. Andrzej Duda zablokuje wypłatę?