Rekordowe zyski Bogdanki w 2023

Grupa w zeszłym roku wypracowała 687,1 mln zł zysku netto. To o 391 proc. więcej niż rok wcześniej.

Publikacja: 29.01.2024 03:00

Zarząd LW Bogdanka

Zarząd LW Bogdanka

Foto: bogdanka

Materiał przygotowany przez LW Bogdanka SA

Zarząd spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA poinformował o wstępnych wynikach finansowych i produkcyjnych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 rok. Przychody ze sprzedaży osiągnęły najwyższy wynik w historii Grupy, tj. 3939,3 mln zł, EBITDA sięgnęła 1345,2 mln zł, zaś EBIT – 839,8 mln zł. Pomimo wyzwań w I i II kwartale 2023 r., związanych z utrudnieniami geologiczno-hydrologicznymi, Grupa w całym 2023 roku osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 687,1 mln zł. To o 391 proc. więcej niż zysk z 2022 roku. Jest też wstępny plan produkcyjny na 2024 rok, który zakłada wydobycie ok. 9 mln ton węgla handlowego.

Produkcja węgla handlowego wyniosła w 2023 roku 7,05 mln ton, przy sprzedaży na poziomie 6,7 mln ton. Oznacza to, że Bogdanka zrealizowała swój roczny cel produkcyjny ogłoszony 25 lipca 2023 roku.

Warto dodać, że lipcowa aktualizacja celu produkcyjnego miała na celu optymalizację działalności operacyjnej spółki, tj. redukcję ryzyk wynikających z konieczności znacznego przyspieszenia prowadzenia eksploatacji w sytuacji rynkowej, która nie dawała gwarancji zbytu wyprodukowanego węgla handlowego.

– Rekordowe zyski Bogdanki potwierdzają z jednej strony prawidłowy kierunek sposobu zarządzania i rozwoju spółki, a z drugiej strony dowodzą wysokiego zaangażowania załogi na każdym szczeblu. Spółka obecnie znajduje się w bardzo dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej i produkcyjnej. Wygenerowane zyski mogą teraz służyć m.in. finansowaniu inwestycji i realizacji transformacyjnych celów zakładanych w ubiegłorocznej strategii spółki, takich jak multisurowcowość czy dywersyfikacja przychodów z kierunków odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka. – Podobnie wysoko należy oceniać też dziś sytuację w kopalni. Po uporaniu się z problemami geologiczno-hydrologicznymi z początku ubiegłego roku i po ustabilizowaniu produkcji osiągnęliśmy doskonałe wyniki w IV kwartale. To bardzo dobry prognostyk. Spółka odbudowała swoje moce produkcyjne i na tej podstawie zakładamy wstępny plan produkcyjny na 2024 rok na poziomie ok. 9 mln ton węgla handlowego – dodał Kasjan Wyligała.

– Osiągnięte w ubiegłym roku najwyższe zyski w historii firmy to także efekt sprawności służb handlowych Bogdanki i partnerskich relacji z odbiorcami węgla, w szczególności z elektrowniami Grupy Enea. Podstawami tego sukcesu są długoterminowe kontrakty zawierające rynkowo wynegocjowane ceny oraz sprawność i ciągłość dostaw węgla. Obecnie transporty są realizowane zgodnie z planem. Równolegle do dostaw krajowych realizujemy działania handlowe na rynku ukraińskim. Chciałbym podkreślić, że wygenerowane, rekordowe zyski stworzyły także odpowiedni bufor bezpieczeństwa do sprawnej realizacji inwestycji w OZE oraz w projekty typowo górnicze. Przed nami szereg nakładów w nowe wyrobiska dołowe i modernizację istniejących, jak również w utrzymanie parku maszynowego kopalni – powiedział Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. handlu i inwestycji.

– To był naprawdę wymagający rok, ale dzięki ambitnej postawie całej załogi możemy być dziś dumni z efektów. Bez zaangażowania górników niemożliwe byłoby wyeliminowanie problemów z zaciśniętą ścianą i dopływem wody na jednej ze ścian, a następnie stopniowe ustabilizowanie produkcji. W drugiej połowie roku kopalnia wróciła do optymalnych zdolności produkcyjnych, czego dowodem jest choćby październikowy rekord postępu ściany na Stefanowie. Natomiast kluczowa okazała się decyzja, aby w 2023 roku w całej spółce prowadzić eksploatację miksem trzech–czterech ścian. Dzięki temu mogliśmy elastycznie sterować ruchem i zwiększyliśmy w IV kwartale produkcję do poziomu blisko 2,5 mln ton węgla handlowego, co jest optymalnym i wzorcowym wynikiem dla Bogdanki – powiedział Adam Partyka, zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych.

– Rekordowe zyski świadczą o słuszności naszej aktualnej polityki i strategii finansowej realizowanej w całej Grupie Kapitałowej LW Bogdanka SA. Są one też dowodem na racjonalne zarządzanie kosztami w trudnym i wymagającym otoczeniu. Przypomnę, że w 2023 roku spółka podlegała presjom płacowym i musiała stawiać czoła podwyżkom cen czynników produkcji, m.in. energii elektrycznej, materiałów czy usług zewnętrznych – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. ekonomiczno-finansowych. Pod względem operacyjnym i ekonomicznym najlepszy okazał się IV kwartał, w którym wynik netto był o ponad 60 proc. wyższy niż łączny za trzy poprzednie kwartały 2023 roku. – Generowany przez spółkę cash flow zapewnia stabilne finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, jak również pozwala na dzielnie się z akcjonariuszami wypracowywanymi zyskami – dodał Artur Wasilewski.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka SA oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 rok.

Materiał przygotowany przez LW Bogdanka SA

Materiał przygotowany przez LW Bogdanka SA

Zarząd spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA poinformował o wstępnych wynikach finansowych i produkcyjnych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 rok. Przychody ze sprzedaży osiągnęły najwyższy wynik w historii Grupy, tj. 3939,3 mln zł, EBITDA sięgnęła 1345,2 mln zł, zaś EBIT – 839,8 mln zł. Pomimo wyzwań w I i II kwartale 2023 r., związanych z utrudnieniami geologiczno-hydrologicznymi, Grupa w całym 2023 roku osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 687,1 mln zł. To o 391 proc. więcej niż zysk z 2022 roku. Jest też wstępny plan produkcyjny na 2024 rok, który zakłada wydobycie ok. 9 mln ton węgla handlowego.

Pozostało 86% artykułu
Biznes
Niedokończony obraz Gustava Klimta sprzedany za 30 mln euro
Biznes
Ozempic może ograniczyć picie alkoholu i palenie papierosów
Biznes
KGHM rozczarował. Mniej produkuje i sprzedaje
Biznes
Majówka 2024 z zaciśniętym pasem. Większość Polaków zostanie w domu
Materiał partnera
Raport ZUS: stabilna sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych