Departament Skarbu USA ogłosił, że specjaliści z USA, Australii, Kanady, Komisji Europejskiej, Francji, Niemiec, Japonii, Włoch i Wielkiej Brytanii przeprowadzili wstępny audyt rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone na terenie jurysdykcji krajów członkowskich międzynarodowej grupy zadaniowej REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - Rosyjskie elity, pełnomocnicy i oligarchowie).

Do końca 2023 roku członkowie grupy mają przedstawić szczegółową ocenę aktywów zamrożonych w ramach sankcji. Grupa będzie także pracować nad identyfikacją sieci pośredników, które próbują wykorzystywać centra finansowe na świecie do ukrywania rosyjskich majątków i uzyskiwania do nich dostępu przez objętych sankcjami oligarchów.

Czytaj więcej

USA przekazały Ukrainie pieniądze odebrane rosyjskim oligarchom

W komunikacie prasowym zauważono, że środki te pozostaną zamrożone do czasu, aż Rosja zapłaci Ukrainie za zniszczenia i zbrodnie wyrządzone od dnia agresji na pokojowego sąsiada.

REPO to zespół zadaniowy do poszukiwania majątku Rosjan objętych sankcjami. Został utworzony przez Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej w marcu 2022 roku. Później działania grupy objęły wszystkie państwa członkowskie G7. Jednym z głównych celów ugrupowania jest maksymalizacja wpływu sankcji na finanse Rosji i popierających Kreml bogaczy, nałożonych w odpowiedzi na rozpętanie wojny na Ukrainie.