Zysk KGHM zmniejszył się o ponad 90 procent

Tylko ponad 400 mln zł zysku netto zanotował w I półroczu miedziowy gigant. To ponad 10 krotnie mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zdaniem analityków to efekt przede wszystkim wyższych kosztów prowadzenia działalności operacyjnej jak ceny energii.

Publikacja: 17.08.2023 19:35

Zysk KGHM zmniejszył się o ponad 90 procent

Zysk KGHM zmniejszył się o ponad 90 procent

Foto: Wikimedia Commons, domena publiczna, Ministerstwo Energii

Zdaniem analityków to efekt przede wszystkim wyższych kosztów prowadzenia działalności jak ceny energii.

Wyniki finansowe 

KGHM w I półroczu 2023 r. zanotował 401 mln zł zysku netto, wobec 4,180 mld zł zysku netto w I półroczu 2022 r. W porównaniu z sytuacją sprzed roku półroczny zysk netto KGHM zmniejszył się aż o 90,4 proc. Przychody KGHM wyniosły 17,757 mld zł wobec 17,962 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA spółki za pierwsze 6 miesięcy wynosi 2,2 mld zł, kiedy rok wcześniej w analogicznym okresie było to ok. 3,5 mld zł. W sprawozdaniu zarządu za pierwsze 6 mies. tego roku czytamy, że wysokie ceny energii oraz wysoki popyt konsumpcyjny przy nadwyrężonych łańcuchach dostaw były jednymi z głównych czynników stymulujących inflację. "Rosnące ceny, przy utrzymaniu się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, przyczyniły się w wielu krajach do wzrostu presji płacowej i zagrożenia utrwalenia się procesów inflacyjnych na dłużej, tzw. efektów drugiej rundy." - tłumaczy koncern.  Spółka przyznaje, że w ostatnich miesiącach znacząco spadły ceny surowców energetycznych. "Niższe ceny za energię oraz wysokie stopy procentowe skutecznie obniżają inflację, jednak spadki są wolniejsze niż pierwotnie przewidywano." - podkreśla firma.

Czytaj więcej

Grupa KGHM podsumowuje półrocze

Zdaniem spółki, pomimo spadków cen miedzi na giełdzie LME w pierwszych sześciu miesiącach (-15 proc.), sytuacja fundamentalna rynku miedzi jest stabilna i nie zmieniła się w pierwszej połowie 2023 r. "W dalszym ciągu notowaniom najbardziej ciąży wyhamowanie w chińskiej gospodarce, a nadzieje pokładane w szybkie odbicie w pierwszych miesiącach roku nie zmaterializowały się." - czytamy w sprawozdaniu. 

Rosnące koszty działalności operacyjnej 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej, licząc koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży w I półroczu br. wyniosły ponad 14 mld zł i były wyższe o 12,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 r. głównie z uwagi na realizację wyższego wolumenu sprzedaży miedzi z zapasu oraz wzrost kosztu podatku od wydobycia niektórych kopalin, wzrost kosztów zużycia materiałów, paliw i czynników energetycznych oraz kosztów pracy. W okresie I półrocza 2023 r. koszty ogółem według rodzaju w relacji do I półrocza 2022 r. były wyższe o 1 200 mln zł, przy wyższym o 320 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopali z uwagi na brak obniżki podatku, z której korzystała spółka w roku ubiegłym oraz przy niższych kosztach zużycia wsadów obcych o 505 mln zł. Wzrost kosztów rodzajowych po wyłączeniu wsadów obcych oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniósł 385 mln zł wynikał głównie ze wzrostu kosztów zużycia materiałów i paliw technologicznych o 192 mln zł (głównie z uwagi na wzrost cen zakupu), kosztów energii i czynników energetycznych o 354 mln zł (głównie z uwagi na wzrost ceny energii elektrycznej) kosztów pracy o 405 mln zł (wzrost wynagrodzeń z uwagi na podniesienie stawek i zwiększenie deputatu węglowego oraz wzrost rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze) oraz wyższych kosztów usług obcych głównie w zakresie remontów i konserwacji oraz górniczych robót przygotowawczych.

Czytaj więcej

KGHM ma zgodę rządu na budowę małej elektrowni atomowej

Obniżyć koszty energii

Aby obniżyć jeden z głównych czynników, który przekłada się na wzrost kosztów działalności - ceny energii, spółka podjęła decyzję o zwiększeniu własnej produkcji energii. Firma złożyła wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla projektu OZE, realizowanego na gruntach własnych – wnioskowana moc to 88 MW. KGHM złożył także w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (kwiecień 2023 r.) wniosku o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. W kategorii kluczowych osiągnięć w pierwszym półroczu tego roku spółka wymienia  zaspokojenie zapotrzebowania KGHM na energię ze źródeł własnych, w tym OZE na poziomie 17,4 proc. ogólnego zużycia.

Wyniki produkcyjne 

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za I półrocze 2022 r. - podał KGHM w komunikacie prasowym. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 295,8 tys. ton, wobec 296,3 tys. ton w I półroczu 2022 r. Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 tony. Produkcja srebra metalicznego wyniosła 699 ton, czyli o 31 ton więcej niż w I półroczu 2022 r., i - jak podkreśliła spółka - była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 r.

Czytaj więcej

Azoty i KGHM rozmawiają o współpracy

Inwestycje 

Jak zaznaczyła spółka, w tym roku firma planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, które mają wynieść 3,250 mld zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne są planowane na poziomie 2,129 mld zł.

KGHM realizuje plany dotyczący rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Na miejscu rozpoczęły się już wiercenia otworów podszybowych. Obecnie trwa odwiert dwóch z trzech przewidzianych otworów. Ponadto równocześnie wykonywane są badania geologiczne.

Miedziowy gigant ogłosił w czerwcu, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tys. ton nawozów dla rolnictwa. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM kontynuuje też prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych.

Obawy analityków 

Zdaniem Łukasza Prokopiuka z DM Banku Ochrony Środowiska, obecnie większość głównych bodźców, które mogą wpływać na kurs akcji KGHM jest negatywna i ryzyka w większości nie są zdyskontowane. "Naszym zdaniem, pogarszają się perspektywy dla KGHM. Przede wszystkim globalne spowolnienie gospodarcze odbiło się widocznie na cenach surowców takich jak miedź i ostrożnie podchodzimy do szans ich odbicia w nadchodzących miesiącach. Po drugie mocny złoty stał się poważnym ciężarem dla EBITDA w ostatnich kilku tygodniach. Po trzecie europejskie spółki wydobywcze ciągle borykają się z wysokimi cenami energii i nie są konkurencyjne dla swoich światowych odpowiedników. Po czwarte wysoka inflacja przyczyniła się znacząco do wyższych oczekiwań nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Reasumując perspektywy dla generowania wolnych przepływów pieniężnych na 2023-24 są kiepskie" - uważa analityk w swojej ostatniej sierpniowej analizie.  Jego zdaniem stosunkowo słaby bilans KGHM nie zapewnia żadnego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia najgorszego scenariusza.

Zdaniem analityków to efekt przede wszystkim wyższych kosztów prowadzenia działalności jak ceny energii.

Wyniki finansowe 

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Wiadomo już, czy Sekwana nadaje się do pływania. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zdecydowali
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Biznes
„Efekt Hollywood” bije w polskie kina: dwa kwartały spadków
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą