Zysk KGHM zmniejszył się o ponad 90 procent

Tylko ponad 400 mln zł zysku netto zanotował w I półroczu miedziowy gigant. To ponad 10 krotnie mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zdaniem analityków to efekt przede wszystkim wyższych kosztów prowadzenia działalności operacyjnej jak ceny energii.

Publikacja: 17.08.2023 19:35

Zysk KGHM zmniejszył się o ponad 90 procent

Zysk KGHM zmniejszył się o ponad 90 procent

Foto: Wikimedia Commons, domena publiczna, Ministerstwo Energii

Zdaniem analityków to efekt przede wszystkim wyższych kosztów prowadzenia działalności jak ceny energii.

Wyniki finansowe 

KGHM w I półroczu 2023 r. zanotował 401 mln zł zysku netto, wobec 4,180 mld zł zysku netto w I półroczu 2022 r. W porównaniu z sytuacją sprzed roku półroczny zysk netto KGHM zmniejszył się aż o 90,4 proc. Przychody KGHM wyniosły 17,757 mld zł wobec 17,962 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA spółki za pierwsze 6 miesięcy wynosi 2,2 mld zł, kiedy rok wcześniej w analogicznym okresie było to ok. 3,5 mld zł. W sprawozdaniu zarządu za pierwsze 6 mies. tego roku czytamy, że wysokie ceny energii oraz wysoki popyt konsumpcyjny przy nadwyrężonych łańcuchach dostaw były jednymi z głównych czynników stymulujących inflację. "Rosnące ceny, przy utrzymaniu się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, przyczyniły się w wielu krajach do wzrostu presji płacowej i zagrożenia utrwalenia się procesów inflacyjnych na dłużej, tzw. efektów drugiej rundy." - tłumaczy koncern.  Spółka przyznaje, że w ostatnich miesiącach znacząco spadły ceny surowców energetycznych. "Niższe ceny za energię oraz wysokie stopy procentowe skutecznie obniżają inflację, jednak spadki są wolniejsze niż pierwotnie przewidywano." - podkreśla firma.

Czytaj więcej

Grupa KGHM podsumowuje półrocze

Zdaniem spółki, pomimo spadków cen miedzi na giełdzie LME w pierwszych sześciu miesiącach (-15 proc.), sytuacja fundamentalna rynku miedzi jest stabilna i nie zmieniła się w pierwszej połowie 2023 r. "W dalszym ciągu notowaniom najbardziej ciąży wyhamowanie w chińskiej gospodarce, a nadzieje pokładane w szybkie odbicie w pierwszych miesiącach roku nie zmaterializowały się." - czytamy w sprawozdaniu. 

Rosnące koszty działalności operacyjnej 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej, licząc koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży w I półroczu br. wyniosły ponad 14 mld zł i były wyższe o 12,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 r. głównie z uwagi na realizację wyższego wolumenu sprzedaży miedzi z zapasu oraz wzrost kosztu podatku od wydobycia niektórych kopalin, wzrost kosztów zużycia materiałów, paliw i czynników energetycznych oraz kosztów pracy. W okresie I półrocza 2023 r. koszty ogółem według rodzaju w relacji do I półrocza 2022 r. były wyższe o 1 200 mln zł, przy wyższym o 320 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopali z uwagi na brak obniżki podatku, z której korzystała spółka w roku ubiegłym oraz przy niższych kosztach zużycia wsadów obcych o 505 mln zł. Wzrost kosztów rodzajowych po wyłączeniu wsadów obcych oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniósł 385 mln zł wynikał głównie ze wzrostu kosztów zużycia materiałów i paliw technologicznych o 192 mln zł (głównie z uwagi na wzrost cen zakupu), kosztów energii i czynników energetycznych o 354 mln zł (głównie z uwagi na wzrost ceny energii elektrycznej) kosztów pracy o 405 mln zł (wzrost wynagrodzeń z uwagi na podniesienie stawek i zwiększenie deputatu węglowego oraz wzrost rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze) oraz wyższych kosztów usług obcych głównie w zakresie remontów i konserwacji oraz górniczych robót przygotowawczych.

Czytaj więcej

KGHM ma zgodę rządu na budowę małej elektrowni atomowej

Obniżyć koszty energii

Aby obniżyć jeden z głównych czynników, który przekłada się na wzrost kosztów działalności - ceny energii, spółka podjęła decyzję o zwiększeniu własnej produkcji energii. Firma złożyła wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla projektu OZE, realizowanego na gruntach własnych – wnioskowana moc to 88 MW. KGHM złożył także w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (kwiecień 2023 r.) wniosku o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. W kategorii kluczowych osiągnięć w pierwszym półroczu tego roku spółka wymienia  zaspokojenie zapotrzebowania KGHM na energię ze źródeł własnych, w tym OZE na poziomie 17,4 proc. ogólnego zużycia.

Wyniki produkcyjne 

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za I półrocze 2022 r. - podał KGHM w komunikacie prasowym. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 295,8 tys. ton, wobec 296,3 tys. ton w I półroczu 2022 r. Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 tony. Produkcja srebra metalicznego wyniosła 699 ton, czyli o 31 ton więcej niż w I półroczu 2022 r., i - jak podkreśliła spółka - była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 r.

Czytaj więcej

Azoty i KGHM rozmawiają o współpracy

Inwestycje 

Jak zaznaczyła spółka, w tym roku firma planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, które mają wynieść 3,250 mld zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne są planowane na poziomie 2,129 mld zł.

KGHM realizuje plany dotyczący rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Na miejscu rozpoczęły się już wiercenia otworów podszybowych. Obecnie trwa odwiert dwóch z trzech przewidzianych otworów. Ponadto równocześnie wykonywane są badania geologiczne.

Miedziowy gigant ogłosił w czerwcu, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tys. ton nawozów dla rolnictwa. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM kontynuuje też prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych.

Obawy analityków 

Zdaniem Łukasza Prokopiuka z DM Banku Ochrony Środowiska, obecnie większość głównych bodźców, które mogą wpływać na kurs akcji KGHM jest negatywna i ryzyka w większości nie są zdyskontowane. "Naszym zdaniem, pogarszają się perspektywy dla KGHM. Przede wszystkim globalne spowolnienie gospodarcze odbiło się widocznie na cenach surowców takich jak miedź i ostrożnie podchodzimy do szans ich odbicia w nadchodzących miesiącach. Po drugie mocny złoty stał się poważnym ciężarem dla EBITDA w ostatnich kilku tygodniach. Po trzecie europejskie spółki wydobywcze ciągle borykają się z wysokimi cenami energii i nie są konkurencyjne dla swoich światowych odpowiedników. Po czwarte wysoka inflacja przyczyniła się znacząco do wyższych oczekiwań nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Reasumując perspektywy dla generowania wolnych przepływów pieniężnych na 2023-24 są kiepskie" - uważa analityk w swojej ostatniej sierpniowej analizie.  Jego zdaniem stosunkowo słaby bilans KGHM nie zapewnia żadnego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia najgorszego scenariusza.

Zdaniem analityków to efekt przede wszystkim wyższych kosztów prowadzenia działalności jak ceny energii.

Wyniki finansowe 

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes
Polak za biedny na elektryczne auto. Staniemy się szrotem Europy?
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Biznes
„Bagno” Shreka w Airbnb. Teraz każdy może być ogrem
Biznes
Prezes Hui pod nadzorem policji. Evergrande może zbankrutować
Biznes
Janusz Filipiak, prezes Comarch w stanie krytycznym w szpitalu
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Biznes
Ukraina kusi zachodnich producentów broni. Mają odbudować przemysł obronny
Biznes
Disney+ jak Netflix kończy z przyzwoleniem na współdzielenie kont