Bank Rosji zamroził pieniądze i papiery wartościowe należące do JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citigroup. Łącznie jest to 17 mld dolarów. Jak informuje dziennik „Izwiestia” zagraniczne firmy straciły dostęp do swoich aktywów po tym, jak rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia dla cudzoziemców, którzy chcieli sprzedawać rosyjskie papiery wartościowe, bądź wycofywać z banków należące do nich środki.

Jak wynika z informacji Deutsche Banku cytowanej przez „Izwiestia” Rosja jest wśród krajów najbardziej zadłużonych w tej instytucji, a portfelu ryzykownych kredytów wynosi 3,6 mld euro. Wcześniej, pod koniec 2021 roku Citigroup Russia informował o portfelu kredytowym w wysokości 5,4 mld dol. Credit Suisse - zostawił tam 832 mln dol., a dodatkowo 414 uznał za obciążone poważnym ryzykiem. JP Morgan Chase wycenia swoje ryzykowne rosyjskie aktywa na kwotę 1 mld dolarów, UBS na 400 mln dol., a Bank of America utracone prowizje szacuje na 165 mln dolarów - piszą „Izwiestia”

Ze swojej strony Unia Europejska zamroziła rosyjskie aktywa warte 23 mld euro. Jest to kwota znacznie niższa niż wcześniej oczekiwano. Amerykanie nie podają wartości rosyjskich majątków, jakie w tym kraju zostały odebrane obywatelom Rosji. Wiadomo już jednak, że 300 mln dol. z pieniędzy po konfiskacie dóbr oligarchów zostanie przekazanych na odbudowę Ukrainy.

Czytaj więcej

Włochy zatrzymały jacht „Szeherezada”, nieoficjalnie znany jako jacht Putina