Przychody przedsiębiorstw niefinansowych wyniosły 1,14 bln zł w I kwartale tego roku – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To o 31,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przy nieco niższej dynamice kosztów (które wzrosły o ok. 30,6 proc. do 1,058 bln zł), firmy na początku tego roku mogły pochwalić się bardzo dobrymi wyniki finansowymi. I tak wynik finansowy brutto wyniósł 82,8 mld zł (wobec 57,5 mld zł przed rokiem), a wynik finansowy netto wyniósł 69,4 mld zł i był wyższy aż o 47,4 proc. niż przed rokiem.

Wskaźnik rentowności obrotu netto zwiększył się z 5,4 proc. w I kw. 2021 r. do 6,1 proc. w I kw. tego roku. Największą poprawę odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 18,9 proc. do 2,7 proc.), górnictwie i wydobywaniu (z 1,4 do 16 proc.) i pozostałej działalności usługowej (z minus 5 do 3,2 proc.). Poza tym wzrósł on także w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w handlu. Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano za to m.in. w informacji i komunikacji (z 20,9 proc. do 12,2 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (z 8,6 proc. do 0,2 proc.) oraz budownictwie, gospodarce komunalnej czy energetyce.

Czytaj więcej

Szaleństwo w sklepach budowlanych. Polacy rzucili się na zakupy

Inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale tego roku wyniosły 34,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 1,3 proc. wyższe niż przed rokiem (a w I kwartale ub. roku odnotowano wzrost o 4,6 proc.). Nakłady inwestycyjne wzrosły w większości branż (najmocniej w handlu – o ponad 33 proc. rok do roku), ale są też i takie sektory, gdzie mowa o spadku – chodzi o budownictwo (spadek o 32 proc.), obsługę rynku nieruchomości, energetykę i górnictwo.