Wskazywany przez 67 proc. badanych firm brak długoterminowej strategii rządu i odpowiednich regulacji oraz brak korzystnej oferty finansowania publicznego (37 proc.) to najpoważniejsze bariery, które ograniczają inwestycje przedsiębiorstw w technologie proklimatyczne. Tak wynika z internetowej ankiety przeprowadzonej w styczniu i lutym tego roku wśród 70 firm, głównie członków Konfederacji Lewiatan. Ta próba badanych - jak przyznają autorzy raportu - nie była reprezentatywna ani dla członków Lewiatana, ani tym bardziej dla przedsiębiorstw w Polsce. Jednak ankieta, która jest podsumowaniem aktywności Rady ds. Zielonej Transformacji działającej od wiosny 2020 r. w Konfederacji Lewiatan, daje pewien wgląd w rynkowe trendy.

Jednym z nich jest zainteresowanie inwestycjami środowiskowymi - 71 proc. badanych firm realizuje teraz inwestycje proklimatyczne, albo planuje takie przedsięwzięcia w perspektywie dwóch lat. Większość uczestników ankiety ocenia też, że wdrożenie unijnego pakietu regulacji Fit for 55 (które mają doprowadzić w krajach Wspólnoty do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r.) to szansa na rozwój firmy. W tym na zmiany; w perspektywie pięciu lat badania rozważają najczęściej zmiany technologii produkcji (47 proc.), portfela produktów (39 proc.), a także reorientację biznesu (30 proc.).

70 proc. badanych uważa, że wyłączane elektrownie zasilane paliwami kopalnymi powinny zostać zastąpione elektrowniami jądrowymi, co pozwoli zapewnić stabilizację i ciągłość dostaw energii elektrycznej w Polsce.