Głównym segmentem działalności firmy, który przyczynił się do wzrostu przychodów była działalność w obszarze merchandisingu. Sprzedaż w tym segmencie w I połowie 2017 r. wyniosła ponad 59 mln zł, co stanowi prawie 19 proc. wzrost w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Grupa kapitałowa podtrzymuje założenia dotyczące rozwoju poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną, analizuje rynek europejski w obszarze outsourcingu sił sprzedaży. „Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć wzrost przychodów. To pokazuje, że podejmowane przez nas kroki dają zamierzone rezultaty. Nowoczesne usługi dla biznesu to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w Polsce. Coraz więcej firm przekazuje część procesów biznesowych zewnętrznym partnerom. Często decyzja ta jest elementem strategii przedsiębiorstwa, albo koniecznością związaną z jego rozwojem lub wynika z oszczędności, ale przede wszystkim oznacza to rozwój tego rynku i sprzyjające warunki dla rozwoju grupy w najbliższym czasie“ – komentuje Adam Stańczak, prezes ASM Group.