Aż 77 proc. prezesów firm na świecie zakłada przyspieszenie wzrostu gospodarczego w najbliższych 12 miesiącach. W Polsce nieco mniej, ale i tak nasi szefowie przejawiają więcej optymizmu niż ogół badanych (68 proc.) w Europie Środkowo-Wschodniej - wynika z najnowszej edycji badania firmy Pw, CEO Survey 2022. W październiku i listopadzie 2021 roku objęło ono prawie 4,5 tys. top menedżerów z całego świata, w tym 37 z Polski. Wśród polskich szefów widać rekordowy wzrost optymizmu w skali roku – bo na starcie 2021 r. tylko 53 proc. z nich wierzyło w poprawę w globalnej gospodarce.

Jeszcze więcej wiary top menedżerowie mają w perspektywy wzrostu własnej firmy – w skali świata o jej wzroście w perspektywie 12 miesięcy mówi 85 proc. badanych prezesów i dyrektorów generalnych, zaś w naszym regionie, w tym w Polsce, 84 proc.

Jak komentuje Adam Krasoń, prezes PwC Polska, najnowsze badanie CEO Survey potwierdza odporność światowej gospodarki i zdolność prezesów do radzenia sobie w warunkach niepewności. – Wysoka inflacja i niskie inwestycje to wyzwania dla ich działalności, ale import, eksport, popyt konsumpcyjny i dynamika wzrostu PKB to elementy dodające wiatru w żagle optymistom. Prognozy ekonomistów dotyczące wzrostu światowego PKB pozostają dobre, stąd też tak wysoki odsetek respondentów spodziewających się przyspieszenia gospodarki – wyjaśnia Krasoń.

Czytaj więcej

Bez możliwości zdalnej pracy firmom będzie trudniej o pracowników

Zwraca też uwagę, że pomimo optymizmu szefom nie brakuje obaw. Polscy prezesi wśród ryzyk najczęściej (57 proc.) wskazywali czynniki makroekonomiczne a konkretnie niestabilność makroekonomiczną, której skutków obawiają się bardziej niż top menedżerowie na świecie (43 proc.).

Dużo częściej niż ogół badanych polscy szefowie jako zagrożenie mogące negatywnie wpłynąć na ich firmę postrzegają teraz zmiany klimatyczne – wskazało je 54 proc. polskich menedżerów wobec 33 proc. na świecie. Zdaniem ekspertów PwC, ten wzrost świadomości zagrożeń klimatycznych może być częściowo efektem obaw przed silnym wzrostem cen energii.

Jak ocenia Adam Krasoń, świadomość konieczności działań i rosnących ryzyk związanych z brakiem działań pro środowiskowych znacząco wzrosła wśród polskich prezesów. - Liczę na to, że w efekcie wzrostu świadomości związanej z klimatem do zawodowego życia CEOs - dojdzie wprowadzenie w ich firmach realnych działań ESG, w tym np. polityk neutralności klimatycznej net-zero- komentuje Krasoń.

Z kolei polscy szefowie rzadziej (35 proc.) niż ogół badanych uważają za zagrożenie dla swojej firmy ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem (ataki hakerów, inwigilacja, dezinformacja) - na świecie dostrzega je prawie połowa badanych.

Również prawie połowa top menedżerów wśród kluczowych ryzyk wskazuje te dotyczące zdrowia - w tym przypadku opinie w Polsce i na świecie są niemal zgodne.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Eksperci PwC Polska zwracają natomiast uwagę, że szefowie spółek w Polsce znacznie częściej koncentrują się na strategii podatkowej niż ogół badanych na świecie. Wskazuje na to 57 proc. respondentów z Polski wobec 38 proc. na świecie - co może wynikać głównie ze znacznie większej liczby zmian i modyfikacji w polskim systemie podatkowym a także z jego skomplikowania.