Nowe ustępstwa złożone w minionym tygodniu są ograniczone w zakresie i nie podważają logiki fuzji obu francuskich firm w zakresie gospodarki odpadami i wodą — poinformowały Reutera dwie osoby. — Veolia jest całkiem pewna, że dostanie 14 grudnia zgodę pionu ds. konkurencji — powiedziała jedna z nich i dodała, że wtedy Veolia będzie mogła dokończyć ofertę przejęcia Suez.

Obie grupy ogłosiły w kwietniu planowaną operację za 13 mld euro, po długim sprzeciwie Suez i trwającym sporze z tego powodu. Wcześniej zapowiedziały wyodrębnienie francuskiego działu odpadów i wody Suez oraz części aktywów międzynarodowych w nowy podmiot Nowy Suez. Pion konkurencji w Brukseli otrzymał potem dodatkowo propozycję sprzedaży części małego działu Veolii uzdatniania ścieków przemysłowych i ruchomych jednostek wspierania klientów, a także aktywów Suez w dziedzinie zagospodarowania niebezpiecznych odpadów przemysłowych.

Komisja Europejska ogłosiła, że obie firmy zaproponowały rozwiązania zaradcze, aby zapewnić sobie jej zgodę, ale nie ujawniła szczegółów i przedłużyła do 14 grudnia termin wydania decyzji.