DOZ zarządza m.in. aptekami „DOZ Apteki dbam o zdrowie”. Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej EA, która jest właścicielem aptek działających pod nazwami „Euro-Apteka” i „Polonez”. Zgodnie ze złożonym w lutym wniosku o wydanie zgody na transakcję przejmowane spółki prowadziły w sumie 64 apteki.

Jak podaje Urząd w komunikacie postępowanie wykazało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku w Goleniowie w województwie zachodniopomorskim. W efekcie wydał decyzję warunkową, a zgoda na koncentracje uzależniona jest od sprzedaży jednej z aptek.

Czytaj więcej

Opakowania leków nie powinny być bliźniaczo podobne

- Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że sprzedaż apteki w Goleniowie zapobiegnie negatywnym skutkom transakcji na lokalnym rynku – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nabywca spornej apteki nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Treść tego postanowienia również będzie wymagała aprobaty prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DOZ będzie musiał złożyć do urzędu sprawozdanie z realizacji warunku.

Decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.