Sprzedaż jest małą częścią planu producenta dużych silników lotniczych sprzedania aktywów za 2 mld funtów dla podreperowania finansów nadszarpniętych w okresie pandemii. Inwestorów interesuje jednak bardziej postęp w sprzedaniu hiszpańskiej firmy ITP Aero, co powinno dać 1,5 mld euro — pisze Reuter

Rolls-Royce zgodził się początkowo sprzedać norweską firmę silników firmie z Rosji za 150 mln euro, ale transakcja została zablokowana przez rząd Norwegii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Po fiasku tamtej operacji Bergen zapewni teraz tylko 110 mln euro.

Sprzedający poinformował, że kupujący, brytyjska grupa przemysłowa kupi Bergen za 63 mln euro, bo taka jest wartość tej firmy i skorzysta z wpływów ze sprzedaży w wysokości 70 mln euro plus 40 mln euro gotówki będącej w posiadaniu Bergen. Finalizacja operacji zależy od spełnienia pewnych warunków, RR powiadomił stronę norweską, że spodziewa się jej do 31 grudnia.

Langley z Nottinghamshire w środkowej Anglii zatrudnia 4600 ludzi, ma zakłady w Niemczech, Francji i Włoszech, produkuje tam zaawansowane silniki elektryczne i generatory. W Norwegii będzie samodzielnie kierować biznesem.