W tym roku szefowie polskich firm będą się musieli wykazać odwagą w działaniu, dbając jednocześnie, by te odważne decyzje nie podkopały bezpieczeństwa finansowego ich firm – podkreślają w rozmowach z „Rz" specjaliści ds. rekrutacji na najwyższe stanowiska. Zwraca na to uwagę także prof. Krzysztof Obłój, ekspert zarządzania, mówiąc o wyzwaniach czekających prezesów i dyrektorów w najbliższych miesiącach.

Obu tych cech, wymienianych  najczęściej przez naszych rozmówców, będzie potrzeba siódemce menedżerów, których uznaliśmy za nadzieje polskiego biznesu w 2013 r. O każdym z nich na pewno będzie  w tym roku głośno, choćby ze względu na skalę zadań. A te przewidują m.in. opracowanie nowej strategii dla miedziowego potentata z globalnymi aspiracjami oraz nowych zadań dla giganta energetycznego. Co ciekawe, oba te cele mają przed sobą dwie kobiety w naszym zestawieniu,  wiceprezes KGHM i Polskiej Grupy Energetycznej.

Konkurenci będą uważnie śledzić poczynania szefów Allianza i Chevroleta, którzy na bardzo trudnym rynku zawalczą o pozycję swych firm i poprawę ich rentowności. Zainteresowanie inwestorów ma zapewnione prezes Węglokoksu, który w tym roku będzie łączył budowę grupy kapitałowej z przygotowaniami do debiutu na GPW.

Uwagę inwestorów przykują też działania nowego szefa warszawskiej giełdy, którego już na początku drugiego kwartału czeka wymiana systemu transakcyjnego.

Wyzwań, które czekają naszą siódemkę, jest więc wiele. A co jest niezbędne, by im sprostać? Prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, mówi o koniecznym w dzisiejszych czasach przywództwie transformacyjnym, które jest mieszanką kreatywności, wyobraźni, odwagi i sprawności.

– Wierzę w zmysł kreatywny menedżerów, którzy potrafią tworzyć wizje i na ich podstawie wyznaczać ambitne cele, a potem przekonać ludzi, że warto dla tych celów ciężko pracować – podkreśla twórca ALK. Zaznacza jednocześnie, że przywództwo transformacyjne musi iść w parze z  fachowymi umiejętnościami menedżerskimi (m.in. podziałem pracy, kontrolą, oceną).

1.

Witold Jaworski prezes in spe Allianz Polska | W połowie roku przejmie stery czwartej w Polsce firmy ubezpieczeniowej. Największe wyzwanie to zwiększenie konkurencyjności spółki, która w ostatnich kwartałach mocniej od rywali traciła udziały w rynku. Także rentowność firmy wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jaworski był dotychczas członkiem zarządu PZU odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing. Właściciele firmy zapewne liczą, że uda mu się rozruszać też sprzedaż Allianza. Sytuacja na rynku nie jest jednak łatwa. W polisach majątkowych konkurencja jest potężna, a presja na ceny coraz bardziej widoczna. -

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

zuza

2.

 

Krzysztof Walenczak dyrektor generalny Societe Generale | Krzysztof Walenczak trafił do Societe Generale w maju 2012 r. Od razu wziął się do budowy silnego zespołu. W ubiegłym roku dołączył do niego m.in. Filip Paszke. Walenczak obejmując stanowisko dyrektora generalnego nie ukrywał, że jego intencją jest budową silnej pozycji Societe Generale w Polsce. Chce m.in. zwiększyć aktywność biura na pierwotnym i wtórnym rynku akcji. W planach jest także rozwój usług i produktów rynku długu korporacyjnego, a także instrumentów pochodnych i usług doradczych na rynku fuzji i przejęć.

—prt

 

3.

Dorota Włoch wiceprezes KGHM ds. rozwoju | Najważniejsze wyzwania stojące w tym roku przed Dorotą Włoch to opracowanie nowej strategii dla koncernu, który po przejęciu kanadyjskiej Quadry zrealizował założenia poprzedniego długoterminowego planu – na lata 2009-2018. Aktualizacja strategii ma zostać opublikowana w II kwartale. Istotną kwestią jest również przygotowanie takiego harmonogramu inwestycji, który byłby dopasowany do potrzeb koncernu, ale i jego możliwości finansowych. Spółka płaci wysoki podatek od kopalin oraz duże dywidendy. Z drugiej strony planuje zaciągnięcie długu.

- ar

4.

Bogusława Matuszewska wiceprezes ds. strategii i rozwoju PGE | W najbliższych miesiącach Polska Grupa Energetyczna planuje przyjąć nową strategię. Na razie nie wiadomo co się w niej znajdzie i jaki okres będzie obejmowała. Kluczową rolę w opracowaniu nowych zadań powinna mieć Bogusława Matuszewska, która jest odpowiedzialna właśnie za strategię i rozwój w grupie. Dziś można tylko domniemywać, że zarząd na nowo będzie chciał m.in. określić swoje cele w zakresie energetyki jądrowej, czy też odnawialnych źródeł energii. Istotną rolę w działalności grupy powinien też odgrywać gaz łupkowy.

–trf

5.

Adam Maciejewski prezes Giełdy Papierów Wartościowych | Maciejewski z warszawską giełdą związany jest od 1994 r. Od czwartku zaś pełni funkcję prezesa. Szefem GPW będzie co najmniej do końca czerwca 2014 r. Stoi jednak przed nim wiele wyzwań. Przede wszystkim to właśnie on jest teraz odpowiedzialny za wymianę systemu do zawierania transakcji na giełdzie. Już 15 kwietnia wysłużony Warset ma odejść na emeryturę i zastąpi go nowy UTP. Maciejewski będzie także musiał przedstawić wieloletnią strategię rozwoju GPW i rynku kapitałowego.

—prt

6.

Andrzej Żelazny dyrektor generalny Chevrolet Poland | W ubiegłym roku kierowana przez niego spółka osiągnęła 37-procentowy wzrost sprzedaży aut mimo spadku całego rynku. Sukces sprawił, że Żelazny awansował na szefa marki Chevrolet w regionie obejmującym Polskę, Szwecję i Finlandię, Litwę, Łotwę i Estonię. W tym roku celem marki jest utrzymanie wysokiej pozycji na rynku. Będzie to spore wyzwanie, bo rośnie konkurencja tak w segmencie sprzedaży samochodów dla flot, jak i dla klientów indywidualnych, gdzie Chevrolet ma duży udział.

—adw

 

7.

Jerzy Podsiadło prezes Węglokoksu | Szef Węglokoksu ma za zadanie zbudowanie grupy kapitałowej wokół eksportera węgla, który w tym roku zadebiutuje na GPW (wartość oferty to ok. 500 mln zł). Węglokoks kupił już m.in. Hutę Łabędy, Nadwiślańską Spółkę Energetyczną i Zakład Wzbogacania Węgla Julian. Teraz spółka złożyła ofertę Kompanii Węglowej – chce wydobywać węgiel z jej kopalni Piekary. Podsiadło był wcześniej m.in. wiceprezesem ArcelorMital Poland i prezesem hut Katowice i Sendzimira.

- kbac