KGHM zakładał w swoim planie inwestycyjnym na lata 2007-2016, że na zakup złóż miedzi poza Polską wyda 1,5 miliardów złotych. Czwartkowy Parkiet podał, że jest zainteresowany Laosem.

- Przyglądamy się możliwościom inwestycyjnym w Laosie, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach. Jeszcze nie zbadaliśmy i nie oceniliśmy tych złóż. Przymierzamy się w tym zakresie do współpracy z dużą firmą europejską - powiedział Herbert Wirth, wiceprezes KGHM .

- Szukamy dywersyfikacji i szukamy złóż niskokosztowych, a takie są w rejonie Peru i Laosu. Nie stać nas jednak na kilka projektów, więc mówimy o 'lub' raczej niż Peru 'i' Laosie - dodał.