To największy projekt inwestycyjny w infrastrukturę badawczą na Śląsku, przedsięwzięcie z listy projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość to prawie 162 mln zł (45 mln euro).

– Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi około 137 mln zł (38 mln euro) – mówi Sylwia Jarosławska-Sobór, rzeczniczka GIG. W ramach projektu zostaną wybudowane i wyposażone nowoczesne laboratoria badawcze w Katowicach i Zabrzu oraz dwie instalacje badawczo - technologiczne w Mikołowie i Zabrzu, gdzie powstaną, m.in. instalacje podziemnego i naziemnego zgazowania węgla. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie badań w różnej skali: laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnych do badań w skali pilotowej - od badań podstawowych do prac demonstracyjnych. Wybudowana infrastruktura badawcza CCTW będzie unikalna w skali Unii Europejskiej, dzięki czemu w Polsce powstanie wiodący europejski ośrodek badawczy, w których będą rozwijane i opracowywane nowe procesy i technologie z obszaru czystych technologii węglowych.

Zapotrzebowanie na czyste technologie węglowe z uwagi na rosnący popyt na energię i ważną rolę węgla w zaspakajaniu tego popytu wciąż rośnie. Warunkiem dalszego wykorzystania węgla jest jednak ograniczenie wpływów środowiskowych pozyskania i utylizacji tego bogactwa Polski i regionu. W tym zmniejszenie udziału wykorzystania węgla w emisji gazów cieplarnianych Węgiel musi być przetwarzany z większą sprawnością, na większą gamę produktów finalnych - w tym na gaz oraz paliwa ciekłe. Zwiększy to dodatkowo bezpieczeństwo energetyczne kraju.

– Najważniejsze jednak, że prace realizowane w Centrum Czystych Technologii Węglowych będą miały realne przełożenie na praktykę przemysłową oraz przyczynią się do poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki - mówi prof. Krystyna Czaplicka z Głównego Instytutu Górnictwa, kierownik projektu.

W Centrum Czystych Technologii Węglowych naukowcy będą udoskonalać technologię węglowe we współpracy z naukowcami z Europy i USA i innych krajów. Już podpisano stosowne porozumienia. Centrum będzie też pełniło funkcje edukacyjne dla kadr naukowych z innych ośrodków, studentów oraz kadr z przemysłu. Realizacja projektu potrwa trzy lata, a umowę na jego realizację oba instytuty podpisały już z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

[b] Więcej o [link=http://www.rp.pl/artykul/309908,432027_Glowny_Instytut_Gornictwa.html]Głównym Instytucie Górnictwa[/link][/b]