Na razie nie zapadła decyzja które urządzenia zostaną wyłączone. Przypomnijmy, że polska część koncernu, ArcelorMittal Poland, w marcu tego roku uruchomiła jeden z dwóch wygaszonych jesienią 2008 roku pieców (w sumie koncern ma w Polsce cztery takie instalacje).

- Globalna polityka ArcelorMittal zakłada dostosowywanie wykorzystania mocy produkcyjnych do poziomu popytu. Nasze doświadczenie pokazuje, że w III kwartale mamy często do czynienia z niższym poziomem zamówień - szczególnie w Europie. Żadne decyzje jednak nie zapadły - mówi Sylwia Winiarek z biura prasowego ArcelorMittal Poland. ArcelorMittal Poland jest producentem stali z 70-80- proc. udziałem w polskim rynku.