Po sukcesie zgazowania węgla w mikołowskiej kopalni doświadczalnej Barbara wytypowano kopalnię Wieczorek do zamontowania instalacji w działającym zakładzie. Projekt jest wart 30 mln zł i finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kopalni Wieczorek kończy się udostępnione do tradycyjnej eksploatacji złoże, więc instalacja do zgazowania właśnie tam może się okazać ciekawym rozwiązaniem.