Jak podał Rynek Kolejowy w głosowaniu członków Związku Zawodowego Niemieckich Maszynistów zdecydowana większość opowiedziała się za strajkiem bezterminowym. Domagają się by wszystkie niemiecki spółki kolejowe zaakceptowały taki sam układ zbiorowy dla 26 tys. maszynistów. Związek maszynistów po rozwiązaniu grupy G6 (sojusz sześciu głównych konkurentów DB) musi rozmawiać z władzami 25 mniszych firm transportowych i z Niemieckim narodowym przewoźnikiem, – Węzeł gordyjski można rozwiązać tylko w drodze negocjacji – powiedział Ulrich Weber, członek zarządu Deutsche Bahn. W głosowaniu członków Związku Zawodowego Niemieckich Maszynistów , 92 proc. członków związku pracujących w Deutsche Bahn oraz 96 proc. zatrudnionych u prywatnych przewoźników głosowało za kontynuowaniem strajku. Tym razem mam ona dotknąć głównie przewozy towarowe.