Odratrans, grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu usług transportowo-spedycyjnych zamierza w drugim kwartale 2012 r. przeprowadzić publiczną emisję akcji i zadebiutować na warszawskiej giełdzie.

– Od inwestorów będziemy chcieli pozyskać około 100 mln zł. Pieniądze przeznaczymy na inwestycje, w tym rozszerzenie naszej działalności spedycyjnej i logistycznej - mówi w rozmowie z „Rz" Piotr Chajderowski, prezes Odratrans. Na razie nie chce dokładniej precyzować celów emisji, gdyż zarząd nad nimi jeszcze pracuje.

Spółka w 2005 r. planowała przeprowadzić publiczną emisję, a jej ówczesny właściciel Izo-Erg, zamierzał sprzedać część walorów w publicznej ofercie. Mimo, że prospekt był opublikowany, planów nie zrealizowano.

– Obecnie mamy około 600 jednostek pływających, co powoduje, że dysponujemy jedną z największych w Europie flot rzecznych. Przewozimy nią m.in. węgiel, kruszywa, stal, złom, czy kontenery – informuje Chajderowski.

75 proc. akcji Odratrans należy do I Funduszu Mistral, a pozostałe walory do funduszu Krokus Private Equity.