Yandex poparły m.in. Nokia, Oracle i Microsoft tworzące alians FairSearch. „Monopolistyczne zachowanie Google na rynku aplikacji do telefonów komórkowych, pomaga amerykańskiemu koncernowi usuwać konkurencję z tego dynamicznie rozwijającego się rynku" - cytuje komunikat Fair Search agencja Prime.

W końcu lutego Yandex wystąpił do Federalnej Służby Antymonopolowej (FSA) o kontrolę Google pod kątem rosyjskiego prawa antymonopolowego. Yandex argumentował, że problemem jest wykorzystywanie przez Google swojej wyjątkowej pozycji w sferze komórkowych systemów operacyjnych, w celu usunięcia niezwiązanych z własnym systemem serwisów.

Google jest właścicielem systemu Android, na którym pracuje większość mobilnych urządzeń na świecie.

Dostęp do kluczowych komponentów w tym Google Play, bez których niemożliwa jest sprzedaż urządzeń z systemem Android, producenci mogą otrzymać tylko na warunkach Google. A to oznacza, że koncern może stawiać dowolne warunki, nawet zakaz współpracy z serwisami konkurencji - argumentuje Yandex.

FSA zapowiedział dochodzenie w tej sprawie. W wypadku udowodnienia naruszenia prawa, Google grożą wysokie grzywny oraz wyższe opodatkowanie na terenie Rosji.