Jak informuje Energa w komunikacie, spółka utworzyła jedną grupę obejmującą siedemnaście spółek Grupy, w tym trzy największe. Głównym celem powstałej Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) jest wspólne rozliczanie dochodów przez firmy wchodzące w jej skład. Takie rozwiązanie, jak czytamy w komunikacie, ma przynieść wiele korzyści. Spółka wskazuje, że w ten sposób przyspieszy rozliczanie ewentualnych strat podatkowych, zmniejszy ryzyko cen transferowych pomiędzy spółkami oraz ograniczy związaną z nimi dokumentację. Utworzenie jednej grupy pozwoli sprawi także, że należące do niej spółki będą mogły wspólnie występować o indywidualną interpretację przepisów podatkowych.

Umowa o powołaniu PGK została zawarta na trzy lata podatkowe, od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

- To kolejny krok w celu poprawy funkcjonowania Grupy Energa. Dzięki Podatkowej Grupie Kapitałowej możemy sprawniej zarządzać obszarem finansów i efektywniej rozliczać się wewnątrz grupy – mówi Roman Szyszko, wiceprezes Zarządu Energa SA ds. finansowych.

Grupa Energa jest jednym z kilku największych płatników podatku dochodowego. W 2013 roku zapłaciła z tytułu CIT około 240 mln zł. Tworząc podatkową grupę kapitałową firma dołącza do rosnącego grona podmiotów gospodarczych, które w ten sposób rozliczają podatek dochodowy (CIT). Spółki objęte umową PGK wspólnie rozliczą około 90 proc. dochodów wypracowanych przez Grupę. W skład PGK wejdzie Energa SA, jako spółka reprezentująca, oraz 16 spółek bezpośrednio od niej zależnych, między innymi Energa Operator, Energa Obrót, Energa Wytwarzanie, Energa Informatyka i Technologie oraz Energa Centrum Usług Wspólnych.