Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła firma Strabag. Wybuduje drogę za prawie 299 mln zł. Ma na to 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca). Budowa drogi powinna zakończyć się w sierpniu 2017 roku.

Oprócz budowy nowej jezdni kontrakt zakłada również wykonanie prac na jezdni istniejącej, dla dostosowania jej do odpowiednich parametrów oraz do ruchu jednokierunkowego (w tej chwili odbywa się na niej ruch w dwie strony). Powstaną również dwa nowe mosty na Odrze. Pierwszy wraz z nową drogą ma być gotowy w sierpniu 2017 roku. Natomiast drugi - w miejscu istniejącego, który nie spełnia norm dla tej klasy drogi, a ponadto jest już mocno wyeksploatowany - zostanie oddany do użytku dwa lata później. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt, w tym dwa duże nad drogą, podobne do tego, jakie znajduje się niedaleko Międzyrzecza na oddanym w ubiegłym roku do ruchu odcinku S3 Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz.

Cała droga zostanie ogrodzona siatką o wysokości 2 m, wkopaną na głębokość 0,5 metra, w celu ochrony przed wtargnięciem zwierząt na drogę. Zamontowane zostaną również ekrany akustyczne o łącznej długości ponad 1,5 km. Pojawią się one przy Sulechowie oraz na wysokości Cigacic i Górzykowa, a także Zawady.

S3 to fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. S3 poprowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju do granicy z Czechami. Za pośrednictwem linii promowych zapewni najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skandynawii z północnymi Czechami (rejon Hradec Kralovych i Pardubic) oraz Pragą.

W lutym podpisano porozumienie w sprawie projektu „S3 - Droga wielkich możliwości". Zakłada ono ułatwianie warunków do rozwoju firmom, które ulokują się na terenach sąsiadujących z ekspresówką, biegnącą wzdłuż zachodniej granicy Polski. Porozumienie dotyczące aktywizacji gospodarczej wokół S3 podpisali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ), sześciu stref ekonomicznych (legnickiej, kostrzyńsko-słubickiej, wałbrzyskiej, pomorskiej i kamiennogórskiej), Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie te instytucje są partnerami porozumienia, do którego będą także przyciągane samorządy.

Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, podobne projekty będzie można uruchomić w innych miejscach.