Minister obrony Antoni Macierewicz, który od 2015 roku nadzoruje w imieniu Skarbu Państwa państwową zbrojeniówkę, dokonał w tym roku gruntownej wymiany władz w holdingu, który skupia ponad 60 najważniejszych przedsiębiorstw sektora obronnego , zatrudnia 17,6 tys. pracowników i osiąga ok. 5 mld zł rocznych przychodów.

W miniony wtorek Rada Nadzorcza PGZ, z nowym przewodniczącym, Piotrem Sulewskim ( zastąpił prof. Tomasza Siemiątkowskiego, który w tych dniach złożył rezygnację), powołała do składu zarządu dwóch nowych wiceprezesów . To Szczepan Ruman i Robert Gut.

Współautor strategii

Wiceprezes Ruman przed nominacją pełnił w Polskiej Grupie Zbrojeniowej funkcję Dyrektora Biura Strategii – jest też współautorem aktualnych oficjalnych dokumentów wyznaczających cele obronnego holdingu w najbliższych latach. Sytuują one PGZ jako istotny element systemu bezpieczeństwa państwa i w związku z tym uprzywilejowany partner przemysłowy w relacjach z MON.

Szczepan Ruman, absolwent ekonomii na UW a także studiów menadżerskich na IESE Business School w Barcelonie oraz The Wharton School of the University of Pennsylvania w Filadelfii ma m.in. kilkuletnie krajowe i zagraniczne doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach doradztwa strategicznego. Uczestniczył również w procesach inwestycji, przejęć i budowy nowych przedsiębiorstw. W swoim CV podkreśla przywiązanie do rodzinnej,patriotycznej tradycji , aktywnie też uczestniczy w działalności stowarzyszeń proobronnych ( jest strzelcem sportowym).

Z kontrwywiadu do przemysłu

Kolejny nowy wiceprezes Robert Gut jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, administracji oraz finansów publicznych. Firmowa informacja podkreśla doświadczenie zawodowe nowego członka zarządu PGZ w zakresie zarządzania mobilizacją i uzbrojeniem, a także w obszarach zamówień publicznych, logistyki, bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczenia społecznego. Doświadczenie to nowy wiceszef obronnego holdingu zdobył podczas pracy zawodowej m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Wiceprezes Robert Gut jest absolwentem studiów ekonomicznych na Politechnice Radomskiej, na Uniwersytecie Gdańskim zdobył tytuł Executive MBA. Obecnie pozostaje wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni, obronnej spółki związanej z PGZ.