Bank ogłaszając nową strategię zapewnił inwestorów, że do jej realizacji wystarczą większe przychody wynikające z rosnącej liczby klientów i wyższe stopy procentowe na części istotnych rynków w Europie i Ameryce Łacińskiej. Bank przewiduje, że liczba jego klientów zwiększy się w tym okresie o 40 mln do ok. 200 mln, co pozwoli zwiększyć przychody o ok. 7-8 proc. rocznie według stałego kursu euro. W przeszłości bank oparł się na Ameryce Łacińskiej, bo w Europie panowały trudne warunki dla kredytodawców, wynikające z kryzysu finansowego, ale od niedawna europejskie banki zaczynają korzystać z wyższych kosztów kredytów mimo niepewnej przyszłości gospodarki i obaw o recesję.

Banco Santander zamierza w ciągu tych 3 lat osiągnąć 15-17 proc. zwrotu od rzeczowego kapitału własnego (RoTE) od zysku operacyjnego 13,37 proc. — podał Reuter. Nowa polityka wypłaty dywidendy będzie dotyczyć połowy skonsolidowanego zysku w latach 2023-25 wobec wypłaty dotychczas 40 proc. tej sumy. Bank zamierza ponadto utrzymać przez te trzy lata współczynnik kapitału podstawowego tier 1 powyżej 12 proc. To najważniejsza miara płynności instytucji finansowej. Współczynnik wydajności poprawi się z 42 do 45 proc.

Dywidenda za 2022 r. wzrośnie do 0,1178 euro od akcji, bank zamierza skupić z rynku dodatkowo swe akcje za 921 mln euro po uzyskaniu zgody organu nadrzędnego.