Strączyński ostatnio był prezesem Tauronu, ale pełnił tę funkcję zaledwie przez trzy miesiące – od kwietnia do lipca tego roku. Poprzednio był wiceprezesem zarządu ds. finansowych PGE, ale zrezygnował pod koniec marca, aby przejść do Tauronu. Był też członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wcześniej pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, ZOWER, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej.


Strączyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kilka dni temu Pekao poinformował, że Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu banku (przyczyn nie podano). Zasiadał w zarządzie od kwietnia 2020 r. Chwilę później został powołany do zarządu PZU (to główny akcjonariusz Pekao mający 20 proc. akcji banku).