Komisja Nadzoru Finansowego podczas dzisiejszego posiedzenia jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku przez przeniesienie całego majątku tego drugiego na pierwszy bank. Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Millennium. Pierwszym było wykonanie umowy sprzedaży akcji zawartej na początku listopada 2018 r. pomiędzy Millennium i Societe Generale, w wyniku której Millennium bezpośrednio kupił 31 maja 2019 r. prawie 100 proc. akcji Euro Banku.

Czytaj także: Narasta fala zwolnień w bankowości

Pod koniec sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium zatwierdziło połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem (głównym akcjonariuszem tego siódmego co do wielkości aktywów banku w Polsce jest portugalski BCP mający 50,1 proc. akcji).

Pod koniec maja KNF KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji Euro Banku przez Banco Comercial Portugues (główny akcjonariusz Millennium mający 50,1 proc. jego kapitału) za pośrednictwem polskiego banku.

Millennium od początku czerwca konsoliduje Euro Bank. Aktywa grupy na dzień koniec czerwca osiągnęły 93,67 mld zł, co oznacza wzrost o 28,9 proc. w porównaniu rok do roku i kwartalnie o 13,9 proc. Za wszystkie akcje Millennium zapłacił gotówką 1,83 mld zł (1,2-krotność wartości księgowej), więc obyło się bez emisji akcji. Celem jest dokonanie prawnego połączenia banków 1 października tego roku. Będzie to tzw. Fuzja prawna – oba banki będą miały jednego właściciele i  będą jednym podmiotem prawnym, ale wciąż występować będą pod dwiema markami i działać na dwóch systemach. Kolejny cel to fuzja operacyjna zaplanowana już miesiąc później. Po jej przeprowadzeniu będzie już jedna marka - Millennium (Euro Bank zniknie z rynku) – i rozpocznie się codzienna działalność operacyjna jako jeden bank, ze wspólną ofertą produktową, systemem, siecią oddziałów.