fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Transgraniczne połączenie spółek

Rzeczpospolita
Plan integracji musi być dostępny do wglądu dla wspólników i pracowników łączących się spółek. Ponadto powinien zostać poddany badaniu przez biegłego, który sporządzi o nim pisemną opinię
W obecnych warunkach rynkowych, w których przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się nad reorganizacją swojej działalności w celu m.in. zmniejszenia kosztów i zapewnienia jej większej efektywności, połączenia transgraniczne stają się coraz powszechniej stosowaną formą restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych. Forma ta jest dostępna nie tylko dla inwestorów zagranicznych, ale także dla polskich uczestników obrotu.Ponad granicami Połączenie transgraniczne, jak sama nazwa wskazuje, to takie, które odbywa się ponad granicami, obejmując spółki mające siedziby w dwóch lub więcej państwach, przy czym w obecnym stanie prawnym w grę wchodzą państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz dodatkowo Norwegia, Islandia i Liechtenstein.Otwarcie możliwości połączeń ponad granicami ma znaczenie m.in. z tego względu, iż obecnie na gruncie prawa polskiego nie jest możliwe proste przeniesienie siedziby spółki kapitałowej do innego kraju. Zgodnie z r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA