fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Urząd skarbowy: Fiskus spóźnia się ze zwrotem odsetek

Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch
Skarbówka nie chce dobrowolnie płacić za swoje błędy. Coraz częściej spory dotyczą sposobu obliczania oprocentowania nadpłat. Podatnicy sami muszą walczyć o należne im pieniądze
Z sygnałów docierających do „Rz" wynika, że organy podatkowe mają problem z dobrowolnym oddawaniem odsetek.
I to zarówno od spóźnionych zwrotów, jak i od uchylonych wadliwych decyzji. Często spory dotyczą też sposobu liczenia odsetek.
– Mam klienta, któremu po trwającym kilka lat sporze o zwrot nadpłaty urząd skarbowy powinien oddać kilkaset tysięcy złotych odsetek, a oddał tylko nadpłatę, uznając, że została zwrócona w ustawowym terminie 30 dni od wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. To, że powinna być ona wydana prawie pięć lat wcześniej, zdawało się nie mieć dla fiskusa znaczenia – mówi anonimowo doradca podatkowy z dużej kancelarii w Warszawie.
– W dalszym ciągu zdarza się często, że po wygranych sprawach sądowych podatnicy dostają jedynie zwrot podatku. O wypłatę odsetek muszą składać odrębne wnioski – potwierdza Lesław Mazur, menedżer z firmy Ernst & Young.
Ministerstwo Finansów twierdzi, że nie ma danych, w ilu wypadkach podatnicy otrzymali odsetki dopiero po wystosowaniu pisma do urzędu skarbowego czy celnego. Z informacji, które dostaliśmy z MF, wynika, że kwota wypłacanych odsetek z roku na rok maleje, ale głównie na skutek tego, że fiskus pilnuje zwrotu podatków w terminie. Te same dane pokazują, że kwota odsetek wypłacanych za błędne decyzje utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
– W demokratycznym państwie prawnym odsetki to rekompensata za pozbawienie podatnika możliwości dysponowania jego majątkiem. I o ile osoby i firmy, które nieterminowo wywiązują się z ciążących na nich obowiązków, wpłacają należny podatek razem z odsetkami, o tyle niestety organy podatkowe wypłacają odsetki na ogół dopiero wtedy, kiedy podatnik się upomni – powiedział „Rz" Sławomir Sadocha, doradca podatkowy specjalizujący się w postępowaniach podatkowych.
Według MF spadek kwoty odsetek wypłacanych w wyniku uchylenia wadliwych decyzji to skutek głównie zmienionych od 1 stycznia 2009 r. przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu.
– To fikcja. Normą jest nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom zagrożonym przedawnieniem – zauważa Sławomir Sadocha.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki g.lesniak@rp.pl
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA