fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

Skomplikowana waloryzacja

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Główny Urząd Statystyczny poinformował, iż pierwszy wskaźnik waloryzacji składek odkładanych na nowym subkoncie w ZUS wynosi 107,56 proc.
Jak GUS policzył ten wskaźnik? To średni wzrost nominalnego PKB (czyli wzrostu gospodarczego i inflacji) za ostatnie pięć lat (co ważne jeśli wskaźnik okazałby się ujemny, waloryzacji nie będzie).
Podany przez GUS wskaźnik nie dotyczy jednak wszystkich, którzy odkładają część pensji na subkoncie w ZUS.
- Ogłoszony przez GUS wskaźnik waloryzacji rocznej będzie podstawą do obliczenia pierwszego wskaźnika waloryzacji kwartalnej, który zostanie ogłoszony przez prezesa ZUS w grudniu 2011 r.- tłumaczy Jacek Dziekan, rzecznik ZUS.
Na jego podstawie ZUS policzy zatem o ile powinny wzrosnąć oszczędności na subkoncie. Ale tylko dla tych ubezpieczonych, którzy w pierwszym kwartale przyszłego roku osiągną wiek emerytalny i zdecydują się pobierać świadczenie. Musieli jednak wcześniej odkładać pieniądze na starość zarówno w pierwszym, jak i drugim filarze.
Pierwsza waloryzacja składek na subkoncie w ZUS osób, które jeszcze długo będą pracować, odbędzie się dopiero w 2013 r.
-  Waloryzacja przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za 2012 r. To oznacza, że po raz pierwszy będzie ona przeprowadzona od dnia 1 czerwca 2013 r. Pierwsza roczna waloryzacja składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie obejmie składki  i odsetki zewidencjonowane na subkoncie na dzień 31 stycznia 2012 r. Począwszy od składek należnych za maj 2011 r. – tłumaczy Jacek Dziekan, rzecznik ZUS.
Przypomnijmy od tego roku Polacy mają trzy konta emerytalne w ramach publicznego systemu emerytalnego. W tym dwa w ZUS. Jedno w ramach I filara, gdzie trafia co miesiąc 12,22 proc. pensji brutto. Drugie zaś to subkonto, które zostało utworzone w czerwcu tego roku po zmianach w prawie polegających na obniżeniu wysokości składki do otwartych funduszy emerytalnych. Przed tą zmiana do OFE szło 7,3 proc. wynagrodzenia Polaków, a obecnie 2,3 proc. Różnica, czyli 5 proc., trafia na nowe subkonto w ZUS. Czyli część składki w ramach II filara została zatem rozdzielona na dwa konta: nowe subkonto w ZUS oraz rachunek w OFE.
Ostatnia waloryzacja konta w ZUS, w ramach I filara, odbyła się w czerwcu tego roku. Składki oraz kapitał początkowy zostały powiększone o prawie 4 proc. Waloryzacja tego konta zależy jednak od innych czynników niż wzrost PKB. Wskaźnik waloryzacji ustalany jest bowiem w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku poprzedzającym termin waloryzacji, a dodatkowo powiększony o realny wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego.
Jak rosną oszczędności emerytalne w publicznym systemie emerytalnym
Na przyszłą emeryturę Polacy odkładają co miesiąc 19,52 proc. wynagrodzenia brutto
I filar – ZUS – trafia 12,22 proc. pensji – pieniądze odkładane na tym koncie rosną w zależności od inflacji i dynamiki wpływu składek ubezpieczeniowych do ZUS.
II filar – ZUS (subkonto) – obecnie trafia na nie 5 proc. wynagrodzenia (docelowo, od 2017 r.,  ma to być 3,8 proc.) – będą podnoszone w zależności od tego jak będzie rozwijała się gospodarka, zależy bowiem od wzrostu PKB
II filar – OFE – trafia do nich obecnie 2,3 proc. pensji Polaków (docelowo, od 2017 r.,  ma to być 3,5 proc.) – wzrost gromadzonych pieniędzy zależy od tego jak inwestują je te podmioty, lokowane są bowiem w instrumenty rynku finansowanego (głównie w akcje i obligacje)
Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA