fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Za odwołany lot należy się rekompensata

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
W razie odwołania lotu, pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę. Równocześnie, przewoźnik musi zagwarantować posiłek, napoje, dostęp do telefonu, hotel, a nawet bony podróżne lub usługi lotnicze
Po wczorajszym awaryjnym lądowaniu samolotu LOT, lotnisko Chopina w Warszawie, pozostanie zamknięte do jutra do godziny 4.00. Narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały wszystkie rejsy dziś do godziny 16.00.
Czy w takim przypadku pasażerowie mogą liczyć na odszkodowanie za loty, które się nie odbędą ?
Tak, w razie odwołania lotu, pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę.
Ustawa z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze odwołuje się w art. 205a i 205b, w sprawach uprawnień konsumenta z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu, do rozporządzenia wspólnotowego nr 261/2004/WE z 11 lutego 2004 r. Przepisy te przewidują w takich sytuacjach uprawnienie do otrzymania pomocy w postaci posiłków, napojów, dostępu do telefonu, poczty e-mail lub faksu, a nawet do zakwaterowania w hotelu i transportu między lotniskiem a hotelem. Określają także prawo pasażera do otrzymania pewnej kwoty jako formy odszkodowania za odwołanie lotu. W razie odwołania lotu, pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę
Potwierdził to niedawno także Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w wyroku z 13 października 2011 r. (sygnatura akt C-83/10) przyznał prawo do odszkodowania pasażerom z Hiszpanii, którzy wystąpili do sądu o rekompensatę za lot, który się nie odbył. (Zobacz artykuł: Czego można się domagać za odwołany lot - wyrok ETS).
Według unijnego rozporządzenia, pasażer może otrzymać 250 euro, gdy jego lot miał wynieść 1500 kilometrów. Gdy lot wewnątrzwspólnotowy miałby być dłuższy niż 1500 kilometrów albo nie miałby tego charakteru i wynosiłby od 1500 do 3 tys. kilometrów, odszkodowanie mogłoby sięgnąć 400 euro. Za wszystkie inne odwołane loty przewoźnik musi zapłacić pasażerowi 600 euro.
W rozporządzeniu jest mowa jedynie o minimalnym uprawnieniu dla pasażerów, co oznacza, że przewoźnicy mogą być bardziej dla nich hojni.
Pasażerowie, którzy zostali poinformowani o odwołaniu lotu, powinni otrzymać wyjaśnienie od przewoźnika o innych możliwościach dotarcia do miejsca przeznaczenia.
Należy pamiętać, że w przypadku odmowy przyjęcia na  pokład lub odwołania albo opóźnienia lotu o co najmniej dwie godziny pasażer ma prawo zwrócić się do obsługi na stanowisku odpraw lub w punkcie przyjęć pasażerów o tekst określający przysługujące pasażerowi prawa, w szczególności do  odszkodowania i należnej pasażerowi pomocy.
W Polsce skargi na naruszenie praw pasażera przez przewoźnika rozpatruje wyodrębniona komórka Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Komisja Ochrony Praw Pasażerów. Pokrzywdzony konsument najpierw musi wyczerpać procedurę reklamacyjną u przewoźnika i dopiero potem może wnosić skargę do prezesa ULC na rozstrzygnięcia związane z odmową przyjęcia na pokład samolotu, odwołania lotu i jego duże opóźnienia. Do skargi podróżny musi dołączyć kopię: reklamacji do przewoźnika, jego odpowiedzi, potwierdzenia rezerwacji lotu. Prezes ULC wydaje decyzję administracyjną, w której określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia.
Ale uwaga! Nie można żądać odszkodowania w przypadku, gdy odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (np. z powodu pyłu wulkanicznego).
Podstawa prawna:
Więcej w serwisie:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA