fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Będą wyższe mandaty w razie wykroczeń górniczych

Dwukrotnie wzrośnie kara za niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego
Prezes Rady Ministrów chce zmodyfikować dzisiejszy taryfikator mandatów za wykroczenia. Bez zmian pozostaną na razie kwoty przewidziane za łamanie przepisów drogowych. Podwyżka obejmie głównie grzywny za wykroczenia związane ze szkoleniami osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do wykonywania czynności w ruchu takiego zakładu.
Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko wypadkowe oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu. Surowsze sankcje mają wejść w życie od stycznia 2012 r.
Mianowicie za wykonywanie prac geologicznych bez wymaganych kwalifikacji kara wyniesie 300 zł; tyle samo za dozorowanie i kierowanie takimi pracami bez wymaganych kwalifikacji.
Kolejny przykład – za zignorowanie obowiązku przeszkolenia pracownika z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i dopuszczenie go do pracy zamiast dzisiejszych 200 zł mandat ma wynieść 400 zł.
Tyle samo kosztować ma niedopełnienie obowiązku w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń.
O 100 zł mniej (300 zł) wyceniono niedopełnienie obowiązku posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających bezpieczeństwo pracowników i zakładu.
Również na 300 zł wyceniono zbagatelizowanie obowiązku prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe).
200 zł kosztować ma niebawem zaniedbanie polegające na niegromadzeniu środków na funduszu likwidacji zakładu i nieprzedstawianie na żądanie właściwych organów sposobu ich wykorzystania.
Sporo miejsca w nowym wykazie wykroczeń przewidziano dla tych, które dotyczą złóż kopaliny. Mianowicie za nieprowadzenie ewidencji zasobów tych złóż grozi 300 zł mandatu; za nieprzedkładanie informacji o zmianach zasobów – również 300 zł, a za brak aktualizacji i uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-górniczej – o 50 zł mniej.
To już kolejna zmiana taryfikatora w tym roku. 20 stycznia prezes Rady Ministrów podpisał zmiany i podwyższył mandaty m.in. za zakłócanie ciszy nocnej i wywoływanie zgorszenia od 100 do 500 zł, za sprzedaż papierosów nieletnim – 500 zł.
etap legislacyjny: konsultacje społeczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA