fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Konkurs: opieka nad dzieckiem i rodziną 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie konkurs, w którym do wzięcia jest 7,8 mln zł. Projekty muszą dotyczyć budowy lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Termin ich składania upływa 24 marca
Konkurs adresowany jest głównie do gmin, ale udział w nim mogą wziąć również pozostałe jednostki samorządu terytorialnego.
O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty realizujące jeden z czterech celów. Pierwszym jest tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Dotację wolno przeznaczyć m.in. na szkolenie rodziców zastępczych oraz sfinansowanie wynagrodzeń do poziomu 80 proc.
Cel drugi to wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz całodobowych placówek opiekuńczych typu rodzinnego. Tutaj otrzymaną dotację będzie można spożytkować na sfinansowanie wyposażenia mieszkań w niezbędny sprzęt, szkolenia podnoszące kwalifikacje, zajęcia pozalekcyjne dla podopiecznych oraz na prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
Dofinansowanie mogą uzyskać również projekty wspierające usamodzielnianie się wychowanków rodzin zastępczych (cel trzeci). Tutaj dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, jak również na poprawę ich warunków życiowych, np. zakup wyposażenia mieszkań.
Celem czwartym jest tworzenie przez gminy środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie.
Zainteresowane udziałem w konkursie samorządy mogą składać oferty za pośrednictwem właściwego urzędu wojewódzkiego, który dokona ich wstępnej oceny. Pamiętać należy, że oceniane będą tylko te, które zostały sporządzone na formularzu określonym w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 25).
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o pomocy społecznej.
Szczegółowych wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Departament Polityki Rodzinnej MPiPS w poniedziałki i piątki w godzinach 9 – 15 pod nr. tel. 22 551 01 69.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA