fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Spółdzielnia daje własność domu, ale bez gruntu

Czy członek spółdzielni, który ma spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego, może się domagać jego przekształcenia we własność na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy.
Chodzi o sytuację, gdy spółdzielca nabył swe prawo jeszcze przed wejściem tych przepisów w życie. Z pytaniem zwrócił się sąd II instancji, do którego wpłynęła sprawa Czesławy Z. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej.
Czesława Z. należy do tej spółdzielni od lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy to spółdzielnia przydzieliła jej na podstawie obowiązującej wówczas ustawy z 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach prawo zwane własnościowym prawem do lokalu. W istocie jednak przedmiotem przydziału był, zajmowany przez nią do dziś, dom jednorodzinny.
Po wejściu w życie ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych kobieta zwróciła się do spółdzielni o przeniesienie na nią w trybie tej ustawy własności domu wraz z działką. Spółdzielnia się zgodziła, ale na przeniesienie własności lokalu, bez gruntu.
Czesława Z. wystąpiła do sądu, który wydał wyrok uwzględniający jej żądanie. Sąd uznał, że przydzielenie prawa do zamieszkania w domu jednorodzinnym na zasadach prawa do lokalu było nieprawidłowe. Spółdzielnia powinna była po zmianie statutu umożliwiającej jej budowę domów jednorodzinnych w celu przewłaszczenia (taka możliwość została zapisana w prawie spółdzielczym z 1982 r.) zmienić tytuł prawny Czesławy Z. do tego lokum. Sąd w związku z tym przyjął, że w takiej sytuacji podstawą przekształcenia są art. 17i art. 52 ustawy z 2000 r. Ten drugi przepis nakazuje do istniejących w dniu wejścia w życie tej ustawy praw do domów jednorodzinnych i lokali budowlanych w celu przeniesienia własności na rzecz członków stosować odpowiednio jej rozdział 2, a więc i art. 17, który określa warunki przeniesienia własności na osoby, którym przysługują prawa spółdzielcze.
Sąd II instancji nie był pewny słuszności wyroku I instancji. Stąd pytanie prawne do SN. Choć taka sytuacja jak dotycząca Czesławy Z. w ustawie z 2000 r. nie została przewidziana, sąd II instancji w uzasadnieniu pytania prawnego opowiedział się za możliwością przekształcenia na takich zasadach jak w odniesieniu do domów jednorodzinnych budowanych przez spółdzielnię w celu przeniesienia własności na jej członków. Termin rozprawy, na której SN rozważy pytanie prawne, nie został jeszcze wyznaczony (sygn. III CZP 22/07).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA