fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak długo członek zarządu odpowiada za długi spółki

www.sxc.hu
Były członek zarządu powinien dopilnować, aby jego rezygnacja została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przeciwnym razie mogą go ścigać wierzyciele
Członkowie zarządu (zarówno w spółkach prywatnych jak i komunalnych) ponoszą szeroką odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie powierzonych zadań nie tylko wobec wierzycieli spółki, ale i wobec niej samej.Dlatego też w interesie osób, które pełniły swoje funkcje w spółce kapitałowej a następnie ich mandat wygasł np. na skutek odwołania lub rezygnacji, leży, aby fakt ten zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu uaktualnienia wpisów dokonanych w tym rejestrze.Co prawda wpis do KRS samego faktu powołania do składu zarządu, oraz zgłoszenie zmiany w składzie tego organu ma charakter jedynie deklaratoryjny, jednakże z punktu widzenia wierzycieli może mieć on doniosłe znaczenie praktyczne.Wierzyciele bowiem, w sytuacji gdy egzekucja ich należności na podstawie tytułu wykonawczego okaże się bezskuteczna, dysponują prawną możliwością dochodzenia swoich roszczeń od członków zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w spółce w czasie, kiedy istniał...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA