fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Matka może zainicjować ściganie dłużnika alimentacyjnego przez gminę

Fotorzepa, Kuba Krzysiak kk Kuba Krzysiak
Mam dzieci, na które nie dostaję alimentów. Nie dostaję także pomocy z Funduszu Alimentacyjnego, bo mam zbyt wysokie dochody. Czy mogę wystąpić o zatrzymanie mojemu byłemu mężowi prawa jazdy?
Wierzyciel alimentacyjny ma prawo zainicjować takie działania gminy.
Warunkiem jest, aby egzekucja alimentów była bezskuteczna. Wtedy wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez gminę przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.
Co ważne, drugi rodzic albo samo dziecko może to zrobić także wówczas, gdy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego nie pobiera świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Gmina musi w takiej sytuacji użyć wszystkich środków represji wobec dłużnika alimentacyjnego, podobnie, jak czyni to podczas postępowania wszczynanego z urzędu. Reguły tych działań określają art. 3 do art. 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BE77D6F9F4EF348C470C350401B6F956?id=295707]ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2009 r., nr 1, poz. 7 ze zm.)[/link].
Aby zainicjować postępowanie, wierzyciel musi złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności egzekucji, jej przyczynach i działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania alimentów. Składa ten wniosek w urzędzie gminy, w której mieszka. Jeśli zainteresowany zapomni o zaświadczeniu, to urzędnicy sami wystąpią do komornika o odpowiednie dokumenty.
Gmina, w której mieszka wierzyciel, zwróci się o ściganie dłużnika do gminy, w której on mieszka. Ta zaś w pierwszej kolejności przeprowadzi wywiad alimentacyjny, aby ustalić sytuację zawodową, majątkową i zdrowotną dłużnika. Pobierze także od niego oświadczenie majątkowe. Podejmie również kroki mające na celu jego zaktywizowanie zawodowe – przede wszystkim zobowiąże go do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
Dopiero w ostateczności, jeśli dłużnik nie podda się tym procedurom, gmina może wystąpić o zatrzymanie prawa jazdy, a także złożyć wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełniania przestępstwa uporczywego uchylania się od płacenia alimentów z art. 209 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F7C9FC7DF9CF59C8EA021E685F5BE7AE?id=74999]kodeksu karnego[/link].
Gmina składa wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do starosty. Zanim więc do tego dojdzie, z pewnością od złożenia wniosku przez wierzyciela o ściganie niesolidnego rodzica minie kilka miesięcy. Jeśli dłużnik podda się wywiadowi, podejmie pracę lub zarejestruje się w urzędzie pracy, to gmina wystąpi do starosty o zwrot prawa jazdy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA