fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ile wakacji dla pracownika młodocianego

Prawo do pierwszego urlopu młodociany zyskuje po 6 miesiącach
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Szczególna ochrona pracowników młodocianych polega między innymi na zagwarantowaniu im dłuższych urlopów wypoczynkowych. Ich wymiar nie zależy jednak, tak jak jest to w przypadku osób pełnoletnich, od stażu pracy, ale od tego, czy jest to pierwszy rok ich pracy
Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A44C02FD62FB71800D8102E361AE4BE2?id=76037]kodeksu pracy[/link] młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła lat 18.Pracodawca zatrudniający takie osoby musi pamiętać, iż kodeks pracy zawiera szereg odrębnych uregulowań odnoszących się do tej kategorii pracowników. Odmienności odnoszą się w szczególności do sposobu rozwiązywania umowy o pracę, czasu pracy, zasad wynagradzania, zakazu pracy w godzinach nadliczbowych czy też urlopów wypoczynkowych.[srodtytul]Wymiar pierwszego urlopu[/srodtytul]Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego młodociany uzyskuje z upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Przysługuje mu wówczas 12 dni urlopu. Z upływem roku pracy uzyskuje on prawo do 26 dni wolnych.Tu jednak uwaga: 12 dni przysługujących po upływie sześciu miesięcy pracy nie wlicza się do tych 26 należnych po przepracowaniu roku, bowiem okresy te się sumu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA