fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 19 kwietnia 2009

[srodtytul]OCHRONA ZABYTKÓW[/srodtytul]
- zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6F73905E8A6A911B7844DA7819145BD5?id=241849]wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2007 r. (K 20/07)(DzU nr 192, poz. 1394)[/link] w niedzielę stracił moc art. 31 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6F73905E8A6A911B7844DA7819145BD5?id=170666]ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[/link]; szerzej na ten temat napiszemy w poniedziałkowej „Rz”
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA