fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można uwzględnić dziecko studiujące za granicą

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
W rozliczeniu za 2008 r. z ulgi na dzieci odliczanej od podatku skorzysta więcej osób niż przed rokiem. To dlatego że ustawodawca przyznał do niej prawo rodzicom, których dzieci studiują za granicą
Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci:- małoletnie,- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub na zasadach określonych w art. 30b (dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej).[b]Oznacza to, że dziecko nie mogło zarobić więcej niż 3088,68 zł. [/b]Ulgę odlicza ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA