• 20.07.2018

Łódź może powtórzyć sukces Wrocławia

[b]Rz: Jakie są korzyści z napływu zagranicznych inwestorów do Polski?[/b]
Grażyna Sićko : Inwestycje zagraniczne często w potocznej opinii są kojarzone z czymś negatywnym. Prawda jest jednak inna. Przyczyniają się one do tworzenia miejsc pracy. Gdy inwestor jest gotów utworzyć na przykład tysiąc miejsc pracy, w praktyce oznacza to docelowo pięć tysięcy lub nawet więcej zatrudnionych. Potrzebuje on bowiem również kooperantów i poddostawców. W ten sposób, przy jednej dużej inwestycji, powstają miejsca pracy i rynek zbytu dla setek małych polskich firm. [b]W jaki sposób PAIiIZ stara się przyciągnąć inwestorów do Polski?[/b]
Zajmujemy się prezentacją naszego kraju, przygotowujemy kampanie promocyjne oraz bierzemy udział w targach, pokazach krajowych i zagranicznych. Promujemy polskie regiony również poprzez organizację konferencji i misji gospodarczych. Ma to na celu podnoszenie znaczenia kraju na arenie międzynarodowej, pozwala także przedsiębiorcom zagranicznym lepiej poznać zalety i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Firmy, które zdecydują się zainwestować, mogą liczyć na naszą kompleksową pomoc przy pokonywaniu wszystkich niezbędnych procedur administracyjnych oraz prawnych występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego. Ponadto agencja, współpracując z samorządami, przygotowuje oferty lokalizacyjne, przedkładając każdorazowo zainteresowanym inwestorom po kilka adekwatnych do ich potrzeb propozycji. [b]Jaką rolę odgrywają w tym regionalne centra obsługi inwestora?[/b] Centra, działające jako partnerzy PAIiIZ, są źródłem informacji regionalnych m.in. o ofertach inwestycyjnych, przepisach i aktach prawnych oraz aktualnych danych o gospodarce regionu. Centra współpracują z agencją przy obsłudze dużych projektów, samodzielnie obsługują małych inwestorów. [b]Czy Polska jest dobrym krajem do lokowania inwestycji? Jakie są nasze największe zalety?[/b] Polska należy do czołówki w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Inwestorzy dostrzegają wiele atutów naszego kraju i pozytywnie oceniają perspektywy naszego rozwoju gospodarczego. Chodzi tu m.in. o dobrze wykształcone kadry, strategiczne położenie w środku Europy, znaczący rynek zbytu czy zachęty inwestycyjne oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne i parki technologiczne. Duże znaczenie odgrywają także konkurencyjne koszty działalności gospodarczej. [b]A jakie są największe bariery i utrudnienia w pozyskiwaniu inwestorów?[/b] Czynniki, które ograniczają napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to przede wszystkim korupcja, słabość infrastruktury i upolitycznienie samorządów. Badania wskazują także na inne problemy: bariery administracyjne czy ograniczoną siłę nabywczą ludności. [b]Na co w największym stopniu liczą więc inwestorzy?[/b] Jak wynika z przeprowadzonych dla nas badań przez KPMG, oczekują bardziej precyzyjnych informacji oraz usprawnienia przepisów. Okazuje się natomiast, że wsparcie ze strony państwa w postaci ulg, zwolnień i preferencji nie jest dla nich kluczowe. [b]Jak z punktu widzenia inwestora można scharakteryzować Łódź i województwo łódzkie?[/b] Łódź jest jedną z priorytetowychlokalizacji dla inwestorów zagranicznych. Podstawowym atutem miasta jest jego centralna lokalizacja. To miejsce, gdzie przecinać się będą autostrady A1 oraz A2. Niebagatelne znaczenie ma również międzynarodowe lotnisko oraz bliskość stolicy. Już teraz wiele firm logistycznych wybiera Łódź jako swoją centralę. Łódź jest również centrum akademickim, w którym istnieją silne tradycje przemysłowe. Niewątpliwym atutem jest także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciągająca dużych inwestorów, którzy mogą korzystać z ulg podatkowych i innych przywilejów, jak ma to miejsce w przypadku DELL czy Gillete. [b]Nadchodzą dobre czasy dla Łodzi?[/b] Władze Łodzi zdają sobie sprawę ze swojej lokalizacji i potencjału. Dlatego powołana została specjalna jednostka w urzędzie miasta odpowiedzialna za obsługę inwestorów. Strategia miasta zakłada pozyskiwanie inwestorów z trzech głównych branż: logistyki, centr usługowych firm oraz AGD. Korzyści, jakie płyną z dostępu do autostrad, wykwalifikowanych kadr, pozytywnego nastawienia władz lokalnych, dzisiaj widoczne są we Wrocławiu, który dzięki pozyskanym inwestycjom przeżywa boom gospodarczy. Łódź może być następna w kolejce. rozmawiał Łukasz Izakowski
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL