fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypadek ucznia obciąża nauczyciela lub dyrektora

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Dyrektor musi zadbać o bezpieczeństwo dzieci w czasie lekcji, przerw, na boisku, a także podczas wycieczek i imprez zleconych lub organizowanych przez szkołę
Nauczyciel musi rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. W zakresie opieki nad uczniami ma zapewnić im bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Nad bezpieczeństwem w szkołach czuwają również dyrektorzy.[srodtytul]Uczeń zawsze pod nadzorem[/srodtytul]Zasady bezpieczeństwa w oświacie wynikają z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=168250]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69[/link]). Do podstawowych warunków zapewniających bezpieczeństwo w szkole należą:- zakaz prowadzenia jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby,- obowiązek spędzania przez uczniów przerw w zajęciach pod nadzorem nauczyciela,- zakaz pozostawania uczniów bez opieki osób do tego upow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA