fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zarobki rencistów bez limitów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Od początku przyszłego roku renciści pracujący na etatach lub zleceniach będą mogli zarabiać bez ograniczeń
Takie zmiany w ustawie o emeryturach i rentach przyjęli posłowie.W myśl nowelizacji renty osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które od początku przyszłego roku wystąpią o nie po raz pierwszy lub po upływie półtora roku od poprzedniego okresu pobierania, będą obliczane na nowych zasadach.
[b]Nowe przepisy przewidują, że od początku 2009 r. wszyscy renciści, bez względu na to, czy świadczenie mają obliczone na starych czy nowych zasadach, będą mogli pracować i zarabiać bez ograniczeń. [/b]
W myśl poprawki zgłoszonej przez posłów PSL także rolnicy pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS nie będą musieli obawiać się jej zawieszenia, nawet jeśli podejmą działalność zarobkową podlegającą ubezpieczeniu w ZUS.
Limitów nie zniesiono jednak dla pobierających renty rodzinne czy specjalne renty przyznane przez prezesa ZUS. To samo dotyczy pobierających wcześniejsze emerytury. Wszyscy oni będą musieli uważać na wysokość swoich przychodów.
Nadal będą stosowane przepisy wymagające odpowiednio długiego stażu przed złożeniem wniosku o rentę (w zależności od wieku ubezpieczonego wynosi od roku do pięciu lat). Nie zmieni się też system orzekania o niezdolności do pracy.
Zmieni się natomiast sposób obliczania renty. [b]Podstawą do ustalenia jej wysokości będą środki zgromadzone na koncie emerytalnym w ZUS oraz kapitał początkowy za lata przepracowane przed 1999 r.[/b] Kapitał osoby, która zapisała się do OFE, zostanie skorygowany o część składki przekazanej do funduszu. Jeśli osoba starająca się o rentę nie przepracowała 30 lat, to na jej rentę złożą się również tzw. hipotetyczne składki ubezpieczeniowe, jakie wpłynęłyby na jej konto w latach brakujących do 30-letniego stażu. Uzyskana w ten sposób kwota składek zostanie podzielona przez prognozę dalszego trwania życia osoby w wieku 60 lat. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 100 proc. obliczonej w ten sposób kwoty, a dla osoby częściowo niezdolnej do pracy – 75 proc.
Zdaniem ekspertów nowe renty będą znacznie niższe od obecnych. Nie zapobiegnie temu nawet bardzo korzystny sposób ich obliczania. Dlatego nowela przewiduje, że przez pierwsze lata nowe renty zostaną (podobnie jak emerytury) objęte tzw. systemem bałwankowym, tak by zniwelować różnice między starym i nowym systemem obliczania. W 2009 r. na nowych zasadach obliczać się będzie 20 proc. renty. Ten udział będzie rósł z każdym rokiem – do 30, 45, 60, 80 proc. I tak aż do 2014 r., kiedy to cała renta zostanie obliczona po nowemu.
Z symulacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy wynika, że nowy system będzie najkorzystniejszy dla najlepiej zarabiających z długim stażem ubezpieczeniowym.
Stracą natomiast osoby, które zarabiają poniżej przeciętnej i mają niewiele składek na kontach emerytalnych.
[ramka][b]Stare świadczenia bez zmian[/b]
W myśl przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji osoby, które miały już przyznane prawo do renty i w przyszłych latach będą jedynie przedłużały prawo do tego świadczenia, mogą się spodziewać, że ZUS wyliczy im je na podstawie starych, korzystniejszych przepisów. Komisja lekarska ZUS musi jednak uznać, że ich stan zdrowia nadal uprawnia ich do pobierania renty. Podobnie będzie, gdy komisja lekarska uzna wprawdzie taką osobę za zdolną do pracy i pozbawi świadczenia, jednak przed upływem 18 miesięcy okaże się, że ponownie są podstawy do przyznania renty. Wówczas zostanie ona obliczona po staremu, chociaż zostanie przyznana w okresie, gdy będą już obowiązywały nowe zasady.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA