fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zarząd spółki z o.o. odpowiada za niewłaściwe prowadzenie jej spraw

Fotorzepa, Danuta Matloch
Członkowie zarządu spółki odpowiadają wobec jej wierzyciela tylko za szkodę, jaką poniósł w wyniku niewłaściwego prowadzenia przez nich spraw spraw spółki
Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. V CSK 421/07) taka odpowiedzialność powstaje, gdy nie został złożony na czas wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub o wszczęcie postępowania układowego.Werdykt ten dotyczy sprawy wniesionej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową przeciwko dwóm członkom zarządu spółki z o.o. SUNFIT będącym jedynymi jej wspólnikami. Agencja uzyskała w 2000 r. przeciwko spółce wyrok zasądzający prawie 72 tys. zł tytułem czynszu należnego za wynajem lokalu użytkowego.Już na koniec 2000 r. bilans SUNFIT wykazał 114,6 zł straty przy wartości jej majątku 26,4 tys. zł. Spółka kontynuowała działalność dzięki pożyczkom wspólników. W grudniu 2001 r. strata wynosiła 75,7 tys. zł, a majątek spółki – 8,6 tys. zł. W lipcu 2002 r. zarząd wystąpił o ogłoszenie upadłości. Sąd oddalił wniosek, bo majątek spółki nie wystarczyłby nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Rok 2002 zakończył się stratą 82,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA